Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów ˝Raport z realizacji polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016 roku˝ (druk nr 2691) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2730).


Poseł Mirosław Pluta:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Moje pytanie będzie bardzo krótkie. W raporcie mówi się o znacznym zanieczyszczeniu powietrza w naszym kraju. Emisja powierzchniowa stanowi główną jego przyczynę, a 92% udziału w zanieczyszczeniu miały w 2012 r. paleniska domowe i lokalne kotłownie. Chciałbym zapytać pana ministra o aktualny stan. Jak przedstawia się sytuacja w 2014 r. i czy ministerstwo planuje działania w tym zakresie? Dziękuję.Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.


70 wyświetleń

Zobacz także: