Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 i 18 punkt porządku dziennego:  17. Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań ˝Programu dla Odry - 2006˝ w roku 2012 (druk nr 1574) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2753).
  18. Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań ˝Programu dla Odry - 2006˝ w roku 2013 (druk nr 2536) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2754).


Poseł Ryszard Zbrzyzny:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Wojewodo! Zacznę od wniosków z roku 2013. Cytuję: Z uwagi na zakres aktualnie prowadzonych w ramach programu robót zdecydowanie zwiększa się zarówno rzeczowe, jak i finansowe zaangażowanie programu. Te okoliczności sprawiają, że finansowanie programu coraz bardziej zbliża się do modelu oczekiwanego przez jego twórców. I co? Likwidujemy program, bo się zbliża do modelu, to po pierwsze.

    Po drugie, czy pan wie, panie wojewodo, że Odra jest połączona dwoma kanałami z systemem dróg śródlądowych Europy Zachodniej, m.in. z kanałem środkowoeuropejskim, który płynie ponad Wezerą i Łabą do Renu, a więc znakomitym systemem dróg śródlądowych niemieckich, holenderskich i jeszcze francuskich. Tylko Odra dzisiaj nie jest żeglowna, a można by było tą drogą wodną przemieszczać liczące miliony ton masowe ładunki do Europy Zachodniej. A co mamy? Mamy dziesiątki tysięcy tirów, które niszczą nasze autostrady i wożą towary masowe. Czy nie pora Odrę użeglownić, czyli przywrócić do żeglowności? Odrą na przełomie lat 70. i 80. poprzedniego stulecia przewożono ponad 10 mln ton towarów masowych. Akurat miałem przyjemność w tym okresie pływać tą drogą wodną, bo byłem kapitanem żeglugi śródlądowej. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.


110 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Ryszard Zbrzyzny - wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uprawnieniach do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy