Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ˝Program dla Odry - 2006˝ (druki nr 2736 i 2804).


Poseł Cezary Olejniczak:

    Dziękuję.

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Pan poseł Ryszard Galla poruszył bardzo ważny temat dotyczący koordynacji i funkcjonowania wszystkich instytucji, które zarządzają tzw. gospodarką wodną w Polsce. Część z nich jest w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czyli instytucje związane z melioracją, z podstawowymi urządzeniami wodnymi, część jest w Ministerstwie Środowiska, a część jest w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Tutaj jest pan minister, który reprezentuje ten urząd. Jest ogromny chaos. W terenie reprezentują pana wojewodowie. W budżetach wojewodów są odpowiednie pieniądze przeznaczone na regulacje rzek, na czyszczenie rzek, również na podstawowe urządzenia wodne, tzw. meliorację. Dzisiaj podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zauważyliśmy, że w porównaniu z ubiegłym rokiem w budżetach wojewodów środków na melioracje wodne będzie o 50% mniej. To wszystko się łączy. Państwo przywoływali tu rok 1997 i wielką powódź, która dotknęła praktycznie wszystkie miasta leżące nad górną i dolną Odrą, w szczególności Wrocław, jak również mniejsze miasta, które leżą nad Odrą. Tak naprawdę bez spójnej koordynacji nic się nie da w naszym kraju zrobić. To jest to, co pan Ryszard Galla powiedział, że minister rolnictwa nie jest w stanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich skierować odpowiedniej (Dzwonek) puli środków na regulację Odry i zlewni Odry. Prosiłbym, żeby pan jako minister administracji i cyfryzacji poruszył ten temat, żeby była spójna koordynacja między wszystkimi resortami. Pan jako minister administracji i cyfryzacji powinien tym naprawdę zarządzać. Dziękuję. (Oklaski)

    (Głos z sali: Co do tego mam wątpliwości.)Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.


143 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy