Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ˝Program dla Odry - 2006˝ (druki nr 2736 i 2804).


Poseł Ryszard Zbrzyzny:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym zapytać, dlaczego tak nerwowo zadziałała Rada Ministrów na stwierdzenie Komisji Europejskiej, która zwróciła się do Polski, stwierdziła, że nasze plany czy projekty przeciwpowodziowe nie do końca są zgodne z prawodawstwem europejskim i ustawami krajowymi? Przez nerwowość rozumiem to, że jest uchwała Rady Ministrów, załącznikiem do tej uchwały nr 118 z 2013 r. jest plan działania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej, i tu są te tzw. masterplany, które mają być przejściowymi dokumentami strategicznymi dla gospodarowania wodami w dorzeczach Odry i Wisły, i to na czas przejściowy, do końca roku 2015. Pytam więc: Dlaczego tak nerwowo działa Rada Ministrów, idąc w kierunku uchylenia ustawy, podkreślam - ustawy, a nie uchwały Rady Ministrów, a więc ustawy, która w swoim zakresie działania ma nie tylko ochronę przeciwpowodziową, ale, i tu zacytuję: utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej, a przecież o tym Komisja Europejska nie traktuje w swoim piśmie do polskiego rządu. Także ustawa ˝Program dla Odry - 2006˝, ustawa, podkreślam, nie uchwała Rady Ministrów, traktuje o energetycznym wykorzystaniu rzek, a więc to są dwa poważne zagadnienia gospodarcze, które w nikłym stopniu zostały zrealizowane w tym programie, a przy okazji zarzutów czy ewentualnych (Dzwonek) nieprawidłowości wskazanych przez Komisję Europejską Rada Ministrów sugeruje Sejmowi, aby Sejm przygotował stosowne stanowisko o uchyleniu ustawy ˝Program dla Odry - 2006˝. Nie ma tutaj żadnej logiki, pytam więc o logikę. (Oklaski)Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.


93 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Ryszard Zbrzyzny - wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uprawnieniach do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy