Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (druk nr 2777).


Poseł Ryszard Zbrzyzny:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Rzeczywiście w art. 1513 Kodeksu pracy ustawodawca nie uwzględnił sytuacji wyjątkowych. Niemniej jednak jest coś takiego, jak doktryna prawa, którą potwierdza Sąd Najwyższy, a jest ona powtórzona w komentarzach do Kodeksu pracy, choćby w komentarzu pod redakcją pana Florka, mógłbym podać strony, który potwierdza, że stosuje się analogiczne rozwiązanie, jeśli chodzi o zapłatę za pracę w dniu wolnym od pracy w tygodniu, na zasadzie podobnej jak w przypadku pracy w niedzielę i święta. Tak że tu nie ma problemu, można byłoby to doregulować w Kodeksie pracy, aczkolwiek nie jest to dzisiaj aż tak bardzo pilne.

    Chciałbym odnieść się do kwestii dotyczącej regulacji, którą proponują posłowie z Platformy Obywatelskiej. Otóż przyjęcie tej regulacji to jest uznanie dopuszczalności sprzedaży przez pracownika prawa do wypoczynku. Idąc dalej, przyjmując, że jest to dobre rozwiązanie, aczkolwiek nie zgadzam się z tym, powiem, że może za chwilę przygotujmy możliwość wykupienia przez pracodawcę od pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego. A może możliwość wykupienia prawa do dodatkowego urlopu z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach? A może wykupienia prawa, bo to cały czas jest prawo pracownicze, do urlopu na żądanie? Kroczek po kroczku, niech pracownik sam zdecyduje, jak jesteśmy tacy bardzo (Dzwonek) demokratyczni, czy w ogóle chce odpoczywać. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.


122 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Ryszard Zbrzyzny - wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uprawnieniach do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy