Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (druk nr 2777).


Poseł Ryszard Zbrzyzny:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałoby się powiedzieć, że góra urodziła mysz. Jest to kolejny projekt wpisujący się w strategię Platformy Obywatelskiej ogałacania pracowników z praw, bowiem najpierw wydłużono wiek emerytalny do 67 lat, później wydłużono okres rozliczeniowy czasu pracy do 12 miesięcy. Przypomnę, że tym zasadniczym okresem były 4 miesiące. W kolejnym ruchu związanym z nowelizacją Kodeksu pracy rozszerzono katalog przypadków dopuszczalności zatrudnienia w niedzielę i święta, rozszerzono ten katalog do 11 przypadków, a dwa ostatnie są rozpisane, rozbite na kilka kolejnych przypadków. To wszystko idzie w kierunku osłabienia pozycji pracobiorcy w stosunkach pracy.

    Oczywiście z taką filozofią nigdy się nie zgadzaliśmy i tym razem także się nie zgadzamy. Jeżeli w uzasadnieniu pisze się, że główną ideą, dla której wprowadza się tę regulację, jest danie szansy pracownikom na uzyskanie przez nich większego wynagrodzenia, większych zarobków, to my się na taką metodologię nie zgadzamy, bo to oznacza wydłużenie czasu pracy, a przypomnę, i są to dane Eurostatu, że jeśli chodzi o Unię Europejską, to Polacy, w rozliczeniu rocznym, pracują najdłużej. Gdybyśmy chcieli odnieść to do średniej europejskiej, to statystyczny Polak zatrudniony w Polsce pracuje w roku nie 12 miesięcy, lecz 13 miesięcy. Mniej więcej takie są proporcje czasu pracy obywatela Rzeczypospolitej Polskiej w naszym kraju. Oczywiście z filozofią dalszego wydłużenia czasu pracy nie zgadzamy się. Na to nakłada się fakt - mimo że Polak jest zatrudniony w największym wymiarze czasu w Unii Europejskiej, to w Polsce koszty pracy są jednymi z najniższych w Unii Europejskiej. Zajmujemy niechlubne 4. miejsce od końca w Unii Europejskiej. W Polsce koszt pracy wynosi 7 euro na godzinę, a średnia w Unii Europejskiej wynosi ok. 24 euro na godzinę. Wychodząc od tych statystyk, które są statystykami sporządzonymi nie w Polsce, lecz w Unii Europejskiej przez Eurostat, nie możemy akceptować takiej filozofii nowelizacji Kodeksu pracy.

    Chciałbym także przypomnieć, że gdyby ta regulacja weszła w życie w tym kształcie, to spowodowałaby problem, bo ludzie z grupy ok. 1,5 mln osób dzisiaj zatrudnionych za minimalne wynagrodzenie za pracę - mniej więcej taki jest poziom zatrudnionych otrzymujących tylko wynagrodzenie na poziomie niezbędnego minimum regulowanego ustawowo - kilkaset tysięcy osób dodatkowo dostaje od pracodawcy dodatek wyrównawczy, bo oni nie są w stanie przez miesiąc zarobić kwoty w wysokości minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca zatrudni tego pracownika szósty dzień w tygodniu i nie będzie mu płacił dodatku, bo summa summarum pracownik dostanie minimalne wynagrodzenie za pracę. Bezskutkowo dla pracodawcy pracobiorca będzie zatrudniony szósty dzień w tygodniu. Ta regulacja w Polsce spowoduje dalszy wzrost bezrobocia, bowiem pracodawcy szczególnie będzie się opłacało zatrudniać szósty dzień w tygodniu pracownika, bowiem nowy pracownik więcej kosztuje. Dzisiaj już mamy 2 mln bezrobotnych zarejestrowanych, 0,5 mln poza rejestrami, 2 mln ludzi wyjechało za chlebem i za pracą za granicę. Czy chcemy pogłębić ten dołek? Z naszej strony nie ma na to zgody.

    Gdyby ta regulacja weszła w życie, to naruszałaby podstawową zasadę Kodeksu pracy wynikającą z art. 129 § 1, że w Polsce obowiązuje 8 godzin pracy na dobę i przeciętnie 40 godzin pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Nie wskazuje się, który dzień tygodnia ma być dniem wolnym od pracy. To ma być pięciodniowy tydzień pracy. Oczywiście najczęściej dniami wolnymi od pracy są soboty.

    Chciałbym także przypomnieć i szczególnie to wyartykułować, że opinia głównego inspektora pracy, a szczególnie opinia Sądu Najwyższego, jest jednoznacznie krytyczna. Zacytuję tylko ostatnie zdanie z opinii Sądu Najwyższego: W świetle powyższego opiniowany projekt ustawy nie powinien stać się przedmiotem prac legislacyjnych. To napisał prezes Sądu Najwyższego. Niech to będzie konkluzją mojego wystąpienia.

    Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej poprze wniosek o odrzucenie tego projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.


138 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Ryszard Zbrzyzny - wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uprawnieniach do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy