Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o:
  - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o finansach publicznych,
  - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
   (druki nr 2667, 2668 i 2835).


Poseł Ryszard Zbrzyzny:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Co do instytucji janosikowego myślę, że nikt na tej sali nie ma żadnych wątpliwości, że taka formuła wyrównawcza szans rozwojowych dla różnych regionów Polski winna być stworzona i winna funkcjonować. Ale z drugiej strony... (Dźwięk telefonu komórkowego)

    Przepraszam, to jest taka złośliwość.

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Panie pośle, proszę bardzo.

    Poseł Ryszard Zbrzyzny:

    Ale z drugiej strony mogę powiedzieć, że regulacje nie mogą rujnować budżetów innych samorządów i nie może być tak, że kosztem tych samorządów będzie zapewniony rozwój innych regionów Rzeczypospolitej. Więc tu jest kwestia wyważenia tych proporcji. Dzisiejsza regulacja, dzisiejszy projekt jest doraźnym rozwiązaniem, które dotyczy tylko poziomu wojewódzkiego i też jest tylko na jeden rok obrachunkowy. Chciałbym więc zapytać o systemowe rozwiązania: Kiedy one się pojawią i w jakim kierunku pójdą?

    Jeżeli rzeczywiście nikt nie ma na tym stracić czy z tego tytułu nie straci, mam tu na myśli samorządy wojewódzkie, to jest pytanie zasadnicze: Kto pokryje ewentualne straty? Czy budżet państwa? Jeżeli budżet państwa, to chciałbym zapytać: Czy skalkulowano wielkość niezbędnych nakładów, które byłyby przeznaczone z budżetu państwa na rzecz tych samorządów, które z tytułu tej nowelizacji, nowej proporcji janosikowego, miałyby ewidentne straty? Jaka to jest kwota i jak ona została wyszacowana? Dziękuję.Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.


101 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Ryszard Zbrzyzny - wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uprawnieniach do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy