Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (druki nr 2542 i 2798).


Poseł Cezary Olejniczak:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej wobec sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

    Celem projektu jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w dniu 3 grudnia 2013 r. zakwestionował przepisy dotyczące krajowego systemu ewidencji producentów i ewidencji gospodarstw rolnych. Tak jak powiedzieli moi przedmówcy i zgodnie z tym, co przedstawiła bardzo dokładnie pani poseł sprawozdawca Małgorzata Pępek, jako przewodnicząca specjalnej podkomisji powołanej w ramach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, projekt ustawy przewiduje, że w ramach krajowego systemu ewidencji producentów będzie nadawany jeden numer identyfikacyjny w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tylko tym gospodarstwom, których współposiadaczami są małżonek i małżonka. Natomiast na polskiej wsi jest wiele takich sytuacji - może to nie jest duży procent, ale tak jest - kiedy małżonkowie mają całkowitą lub częściową rozdzielność majątkową, jak również w trakcie prowadzenia gospodarstwa zdarzają się różne przypadki losowe, nawet przypadki śmierci współmałżonka, i wtedy kierownicy biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy też oddziały regionalne mają problem, jak wypłacać kwoty z tytułu dopłat, w jaki sposób rolnicy lub rolniczki mogą składać wnioski dotyczące np. modernizacji gospodarstw rolnych. Zauważył to Trybunał Konstytucyjny i w związku z tym będzie możliwość, żeby rolnicy, którzy korzystają z rozdzielności majątkowej, składali wnioski do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wówczas będzie nadawany drugi numer dla drugiej osoby, która prowadzi osobno gospodarstwo rolne.

    Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej jest oczywiście za tym, żeby to uporządkować. Będziemy głosować za przedstawionym sprawozdaniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.


107 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy