Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2787 i 2819).


Poseł Ryszard Zbrzyzny:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Otóż nie jest tak, że nic się nie stało, bowiem intencją Wysokiej Izby było, żeby omawiana dzisiaj ustawa w pełnej swojej treści weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Niestety w wyniku niedopatrzenia albo celowego działania - nie chcę tu o tym przesądzać, mam nadzieję, że przesądzi o tym prokurator - nie została ona opublikowana na czas, w związku z czym ważny przepis dotyczący opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych i kwestii możliwości wyprowadzania zysków za granicę mógłby nie wejść w życie z dniem 1 stycznia, a więc z pierwszym dniem roku podatkowego. Nie jest tak, że nic się nie stało. Po raz kolejny w odniesieniu do tej samej ustawy, która jeszcze nie weszła w życie, Wysoki Sejm musi rozpocząć całą ścieżkę legislacyjną, począwszy od trzech czytań i uchwalenia ustawy, później jest ona w Senacie, być może Senat wniesie poprawki, wtedy znowu Wysoka Izba, następnie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a potem publikacja.

    Chciałbym więc zapytać w kontekście wypowiedzi pani premier: Czy Wysoka Izba otrzyma w niedługim czasie wyjaśnienie w tej sprawie? Bo myślę, że ta sprawa wymaga wyjaśnienia.

    Kolejna sprawa, w kontekście odpowiedzi pana ministra Cichonia na pytanie dotyczące konsekwencji podatkowych, jeśli chodzi o przychody budżetu państwa. (Dzwonek) Pan minister, odpowiadając na to pytanie, powiedział tu z tej trybuny, że właściwie jest to bezskutkowe. Pytanie: To po co nowelizujemy tę ustawę? Dziękuję.Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.


122 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Ryszard Zbrzyzny - wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uprawnieniach do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy