Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772).


Poseł Lech Sprawka:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! W uzasadnieniu do ustawy budżetowej, w części dotyczącej części światowej subwencji ogólnej, pojawił się taki dziwoląg. Otóż z jednej strony państwo piszecie, że ta część subwencji została ustalona zgodnie z art. 28, że jest nie mniejsza niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym i skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Później czytamy następującą uwagę: W kwocie tej części subwencji ogólnej uwzględnione zostały dodatkowo środki w wysokości 23 770 tys. z przewidywanym zmniejszeniem dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu PIT w 2015 r. w związku z projektowanym podwyższeniem o 20% kwoty ulgi podatkowej na trzecie i każde kolejne dziecko. Od kiedy to zadanie jest zadaniem oświatowym? Jest to ewidentna sprzeczność prawna, pani minister, to po pierwsze.

    Po drugie, ta kwota 23 770 tys. jako rekompensata w rzeczywistości będzie zupełnie inna, dlatego że wzrostowi kwoty części oświatowej subwencji ogólnej towarzyszy wprost proporcjonalny wzrost standardu A do podziału części oświatowej, a jak wzrasta ten standard, to wprost proporcjonalnie rośnie dotacja dla szkół niepublicznych. Z tej kwoty 23 mln odpłynie do tych szkół około 2,5 mln. (Dzwonek) O tyle mniej samorządy będą miały zrekompensowaną tę ulgę. Jest to ewidentna sprzeczność z art. 50 ustawy o finansach publicznych. Pani minister, kiedy skończy się chaos przy kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej? (Oklaski)Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.


117 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Lech Sprawka - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy