Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

25 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 roku (druk nr 2545) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2728).


Poseł Ryszard Zbrzyzny:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Szanowna Pani Inspektor! Chciałbym zapytać o kwestię stosowania ustawy o emeryturach pomostowych w kontekście ustaleń merytorycznych dotyczących zatrudnionych w szczególnych warunkach bądź w szczególnym charakterze, jako że w tej ustawie są przepisy, które nie do końca korelują z art. 11a ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Jest problem z ustalaniem, jakie stanowiska należy zaliczyć do stanowisk o szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a inspektorzy pracy uważają, że nie mają stosownego umocowania prawnego, żeby być w tym wypadku stroną czy decydentem. Natomiast zgodnie z ustawą o emeryturach pomostowych to pracodawca decyduje o tym, jakie stanowiska można byłoby zaliczyć do tej kategorii, a z drugiej strony nie ma interesu ekonomicznego, żeby je zaliczać, bo z tego tytułu ma wyższe koszty. A więc jest tu problem, który trzeba rozwiązać. Stawiam pytanie: Czy macie państwo na to pomysł, a być może jakąś inicjatywę? Jeżeli nie macie, to oczekuję podpowiedzi, my włączymy się w ten proces. Dziękuję.Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 10 października 2014 roku.


106 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Ryszard Zbrzyzny - wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uprawnieniach do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy