Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

13 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druki nr 2652 i 2705).


Poseł Cezary Olejniczak:

    Dziękuję.

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panowie Ministrowie! Co do tego, że ziemię rolną, ziemię klas I, II i III, trzeba chronić, tak jak jesteśmy tu, na tej sali, nie musimy się przekonywać. Przede wszystkim w Polsce tej ziemi, poza małymi wyjątkami, jest mało. To ziemia pyrzycka, w pewien sposób Żuławy Wiślane, ziemie nad Bzurą, okolice Kutna, Łowicza, Sandomierz i jeszcze kilka mniejszych regionów, gdzie ziemie klas I, II i III występują.

    Największe kontrowersje budzi w tym projekcie ustawy zapis: brak zwartej zabudowy. Jak moi przedmówcy mówili, poseł Witold Pahl w imieniu Platformy Obywatelskiej również podnosił ten temat... Szkoda, panie pośle, że pańskie koleżanki i pańscy koledzy w komisji rolnictwa nie widzieli tego problemu i zagłosowali, jak wcześniej przedstawiałem jako poseł sprawozdawca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, za odrzuceniem weta pana prezydenta. Widać, że zmieniliście zdanie jako formacja, której pan prezydent też kiedyś był członkiem, Platformy Obywatelskiej, teraz jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Cieszę się, że Prawo i Sprawiedliwość też szanuje to weto, które pan prezydent wniósł do Wysokiego Sejmu. Cieszę się, że pan prezydent, jak również i Platforma Obywatelska, widzi ten problem, to, że trzeba to znormalizować i ugruntować.

    Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w swoim imieniu i w imieniu mojego klubu mówiłem o pewnych rzeczach i sugestiach, które trzeba ewentualnie rozpatrzeć przy tej nowej ustawie, że to mieszkańcy danej miejscowości - mają przecież radę sołecką czy zebranie wiejskie - najlepiej powinni wiedzieć, gdzie ewentualnie ma powstać to osiedle czy zabudowa jednorodzinna, bo o tym przede wszystkim rozmawialiśmy, że musi to być w ciągu drogi gminnej, powiatowej czy wojewódzkiej lub krajowej, bo takie drogi również przez sołectwa przebiegają, nie tylko gminne i powiatowe, ale również wojewódzkie i krajowe. Problem istnieje i będziemy musieli go rozwiązać. Mam nadzieję, że w tej kadencji uda nam się tę sprawę rozwiązać ponad podziałami, a widać, że taki konsensus tu, w tej Izbie, panuje. Myślę, że przedstawiciele klubu i koła, którzy po mnie wystąpią, też podzielą ten pogląd, że trzeba to rozwiązać.

    Jutro będziemy pewnie głosować nad wetem prezydenta. Dzisiaj mamy jeszcze posiedzenie naszego klubu, Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej. Te argumenty innych formacji politycznych, które padły, i te, które za chwilę padną, rozważymy, a jutro podejmiemy odpowiednią decyzję w głosowaniu. Dziękuję.Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.


112 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy