Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772).


Poseł Cezary Olejniczak:

    Dziękuję.

    Sojusz Lewicy Demokratycznej.

    Pani Minister! Wysoki Sejmie! Panie Marszałku! Pan minister w swoim krótkim wystąpieniu nic nie wspomniał o polskim rolnictwie i o skutkach embarga Federacji Rosyjskiej na polskie produkty rolno-spożywcze. Wiemy, że to embargo dotyka przetwórców z tejże branży rolno-spożywczej, jak również polskich sadowników, polskich warzywników. Nie ma żadnych środków w budżecie państwa, które by w pewien sposób zrekompensowały straty polskich rolników i polskich eksporterów, przetwórców rolno-spożywczych, zarówno mleka, owoców, warzyw, mięsa, jak również innych wyrobów, które masowo były do Federacji Rosyjskiej eksportowane. Państwo nic nie wpisali. Wpisaliście tylko na promocję eksportu 65 mln zł.

    Drugi, następny priorytet, o którym pani premier w exposé wspominała, to nauka. Na naukę ma być więcej środków. W tym budżecie tych środków nadal nie ma. Mamy się zbliżać do tego, co przeznaczone jest na obronę narodową. Tego nie ma.

    Pani premier wspomniała w swoim exposé o szkołach zawodowych. Poza szkołami rolniczymi na szczęście resort rolnictwa kilkadziesiąt szkół na terenie naszego kraju prowadzi z powodzeniem, więc prosiłbym, żeby w budżecie znalazły się też środki na pilotażowe szkoły z innych dziedzin, które powinny podlegać nie pod resort rolnictwa, który sobie z tymi szkołami nawet radzi (Dzwonek), ale pod inne resorty, żeby szkolnictwo zawodowe...

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Panie pośle...

    Poseł Cezary Olejniczak:

    ...na wzór szkolnictwa, które jest w rolnictwie, odbudować. Dziękuję. (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo!)Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.


152 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy