Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.


Poseł Rafał Grupiński:

    Panie Marszałku! Pani Premier! Panie Posłanki! Panowie Posłowie! Wysoka Izbo! Przed laty mawiano, że uprawianie polityki przypomina trochę głaskanie tygrysa. Pani premier rozpoczęła bardzo mocno swoje wystąpienie, i to nie pod względem akcentów czy emocji, ponieważ wystosowała apel do polskich polityków, żeby zakończyć, obniżyć zbyt wysoki poziom sporów, który dotąd dominował w naszej rzeczywistości politycznej, w Wysokiej Izbie, żeby zakończyć wojnę polsko-polską w tym wymiarze, żeby toczyć spory merytoryczne. To odniosło natychmiastowy skutek. Pan prezes Kaczyński odpowiedział na ten apel, podszedł do przewodniczącego Rady Europejskiej i życzył mu powodzenia. To jest dobry prognostyk, jeżeli chodzi o przyszłość naszej polityki i poziom sporu. (Oklaski)

    Wychodząc od tego pozytywnego akcentu, chciałbym kilka słów powiedzieć o wszystkich najważniejszych elementach wystąpienia pani prezes Rady Ministrów, które warte są podkreślenia w naszej debacie. Byliśmy przede wszystkim świadkami bardzo konkretnego i zwartego wystąpienia, w którym otwarcie, co warto zapamiętać, podziękowano poprzednim ekipom rządowym, poprzednim premierom, jeśli chodzi o wkład w to, co zbudowaliśmy przez te 25 lat. To ważny gest, który pokazuje, towarzysząc temu pierwszemu apelowi, w jaki sposób pani premier Ewa Kopacz rozumie politykę, w jaki sposób chce ją uprawiać, w jaki sposób chce pracować, także z nami jako Wysoką Izbą. Zarazem był to plan pracy rządu ze słusznie wpisaną dłuższą perspektywą działania nie tylko na najbliższy rok, choć ten konkretny plan rządu w najbliższym roku musi się zamykać, a także z celami, które przecież będziemy realizowali wszyscy jako klasa polityczna - zarówno rządzący, jak i opozycja. Niezależnie od tego, na jakich miejscach zasiądziemy tutaj za kilkanaście miesięcy, jakie role będziemy pełnić, powinniśmy to realizować z myślą o dobru Rzeczypospolitej, o dobru jej obywateli. Widziałem zaniepokojenie części opozycji i po prawej, i po lewej stronie sali, kiedy pani premier mówiła o planach związanych z naszymi decyzjami na rok 2016. Na waszym miejscu, drodzy państwo posłowie, rzeczywiście trochę bym się obawiał, bo mamy zamiar przez ten rok - jest to zamiar Platformy Obywatelskiej, myślę, że także PSL - nie tylko dobrze, zgodnie z wytycznymi pani premier pracować, ale także ponownie zasłużyć na zaufanie społeczne, zaufanie wyborców. (Oklaski) Słowo ˝zaufanie˝ było zresztą kluczem wystąpienia pani premier. Drugim takim słowem było ˝bezpieczeństwo˝. Te dwa słowa wskazały zarazem te trzy najważniejsze cele, o których warto w tej chwili wspomnieć: poczucie bezpieczeństwa państwa i obywateli w ich codziennym życiu, praca nad tym, by rósł dobrobyt polskich rodzin i aby rosło zaufanie do instytucji publicznych. Te trzy cele bez wątpienia są tutaj zawarte, a dalej rozpisane są szczegółowe zadania, jakie rząd pani premier ma zamiar realizować w najbliższych miesiącach.

    Po pierwsze, bezpieczeństwo państwa. Z jednej strony jest to kwestia polityki obronnej. Jeśli o to chodzi, ważna jest zarówno współpraca z panem prezydentem Bronisławem Komorowskim, jak i zapowiedź owego zwiększenia wydatków obronnych do 2% PKB od roku 2016. To jest konieczne. Proszę pamiętać, że to ekipa Platformy i PSL wprowadziła uzawodowienie polskiej armii. To my przeprowadzamy modernizację tej armii. Jest to zadanie, które od lat wykonujemy, jego kontynuacją zajmuje się wicepremier Tomasz Siemoniak. Z drugiej strony jest to kwestia polityki zagranicznej, która musi bardzo wyraźnie zakreślać cele - mówiła o tym pani premier. To jest kwestia, co podkreślała pani premier Ewa Kopacz, owej pragmatycznej reakcji na kryzys za naszą wschodnią granicą, ale także odpowiedniej polityki wpisanej we wszystkie zasadnicze cele Unii Europejskiej. To my musimy oddziaływać na politykę Unii Europejskiej, tak aby była ona bliższa temu sposobowi rozumienia chociażby polityki europejskiej, jeśli chodzi o kwestie wschodnie, które zawsze prezentowaliśmy, mówiąc o polskiej racji stanu, a także o sytuacji Europy Środkowej. To jest niezwykle istotne zadanie, żeby ten polski głos, polski akcent był obecny w całej polityce Unii Europejskiej. Na pewno - możemy to śmiało powiedzieć - obecność przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska będzie tu jednym z tych elementów, które będziemy mogli w tej polityce wykorzystywać jako atut, jeśli chodzi o prezentowanie naszego stanowiska. Trzecim elementem bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo energetyczne. O tym bezpieczeństwie energetycznym, o naszych staraniach, by powołać unię energetyczną, także usłyszeliśmy w exposé.

    Patrząc z tego punktu widzenia, mając na uwadze chociażby te cele - bo nie wymieniłem jeszcze tych celów, które dla społeczeństwa są zapewne najważniejsze, mówiłem o tych celach generalnych, ogólnych - warto w tym właśnie kontekście spojrzeć na apel pani premier o 100 dni współpracy. Jest to apel w pewnym sensie symboliczny, bo w istocie chodzi o to, by ta współpraca była trwała, żeby opozycja razem z daną formacją rządzącą, daną koalicją rządzącą zawsze pamiętały o tym, że polska racja stanu winna być stawiana ponad partykularne interesy polityczne, własne polityki historyczne. Trzeba prowadzić wspólną polską politykę, zarówno jeśli chodzi o bezpieczeństwo militarne, politykę obronną, bezpieczeństwo, jak i sposób uprawiania polityki zagranicznej i stawiania sobie celów w tym zakresie.

    Drugą odsłoną tej dbałości o bezpieczeństwo Polek i Polaków jest kwestia - było to podkreślane - bezpieczeństwa rodziny. Mówiło się o tym, sporo dyskutowano, spekulowano, czemu przede wszystkim będą poświęcone główne akapity wystąpienia pani premier. Słuchaliśmy chociażby w ostatnich dniach dyskusji komentatorów politycznych. Bardzo wyraźnie podkreślano ten wymiar społeczny, jaki zapewne będzie widoczny w wystąpieniu pani premier. Myślę, że jeśli chodzi o ten wymiar, nikt w Polsce się nie zawiódł. To niezwykle ważny element - jest to owa solidarność międzypokoleniowa, a więc realizacja tego, co zapowiadał ustępujący premier Donald Tusk, jeśli chodzi o waloryzację emerytur, jak i kwestię ulg na dzieci, ulg prorodzinnych, które będą realizowane w następnym roku.

    Pojawiły się tu też bardzo ważne nowe akcenty. Niezależnie od tego, jak wiele zostało już zrobione, jeśli chodzi chociażby o opiekę sprawowaną nad dziećmi w żłobkach czy w przedszkolach, jak dużo przybyło tam miejsc - nie muszę tutaj tych statystyk, myślę, przypominać Wysokiej Izbie - mamy także konkretne decyzje dodatkowe, które są niezwykle istotne, jak zwiększenie nakładów na budowę żłobków z 50 mln do 100 mln w ciągu najbliższego roku, a w programach, związanych oczywiście także z finansowaniem europejskim, przeznaczenie blisko 2 mld na tworzenie żłobków i przedszkoli przyzakładowych, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia polskich rodzin, w których np. pracują oboje rodzice.

    W to wpisują się także, choć wydawałoby się, że z trochę innych działek, z jednej strony, darmowe porady prawne dla najuboższych rodzin, a z drugiej strony, usprawnienie i prace nad tym, z czego się składa, choć nie tylko, w tej części oczywiście jest on istotny, chodzi o kwestię budownictwa jednorodzinnego, czyli o przebudowę wreszcie kodeksu budowlanego. Na to czekamy od lat. Komisja kodyfikacyjna kończy swoje kilkuletnie prace. Myślę, że w przyszłym roku w Wysokiej Izbie będziemy mogli przyjmować odpowiednie przepisy.

    Trzecim elementem jest gospodarka. Pani premier mówiła zarówno o perspektywie euro, jak i o tych dwóch istotnych elementach, żeby mówić o przystąpieniu Polski do euro, czyli z jednej strony o stabilności polskiej gospodarki, a z drugiej strony o potrzebie stabilności samej strefy euro i uporządkowania tam pewnych rzeczy. Przede wszystkim myślę także o rzeczach, które są niezwykle istotne i związane ze sposobem budowania siły polskiej gospodarki.

    Niezwykle ucieszyło mnie - mówię tak bardziej od siebie, osobiście - to, że w tym programie de minimis środki będą wreszcie przeznaczone także na zasilanie eksportu polskich produktów, eksportu polskich przedsiębiorców, bo jest to rzecz, na którą kładliśmy niedostateczny nacisk, szczególnie w takich sytuacjach, jak np. ograniczenie eksportu do Rosji z powodu sankcji, zresztą dwustronnych. To wspieranie polskiego eksportu jest niezwykle ważne. Zwiększenie środków Banku Gospodarstwa Krajowego też jest dla tego celu oczywiście niezwykle ważne.

    Zapowiedź nowej Ordynacji podatkowej, starania o prawo przyjazne przedsiębiorcom - to wszystko, co usłyszeliśmy w exposé pani premier, musi nas napawać optymizmem.

    Kolejny ważny dział to kwestia infrastrukturalnych celów, które stawia sobie nowy rząd pod przewodnictwem pani premier Ewy Kopacz. Przypomnę, jak wiele rzeczy zostało dokonanych przez ostatnie 7 lat. Przypomnę chociażby same proste liczby typu 1800 km autostrad i dróg szybkiego ruchu, które wybudowaliśmy przez te kilka lat, ale także zapowiedź nowego rządu dotyczącą podwojenia tej liczby w najbliższych latach.

    To są rzeczy, które są niezwykle istotne z punktu widzenia długofalowej polityki. Jeszcze raz podkreślam, że niezwykle mądrze jest planować tak, jak to zaproponowała pani premier Ewa Kopacz, tzn. przyjmować konkretne zadania na najbliższy rok, ale planować na lata, podporządkowywać te najbliższe decyzje temu, żeby każdy, kto będzie kiedyś miał w swoich rękach ster rządu, mógł realizować te najważniejsze cele dla Polek i Polaków, żeby ta hierarchia celów była właściwie skonstruowana, zdefiniowana, bo wtedy wszyscy będziemy mogli za ileś lat powiedzieć, że dobrze wytyczaliśmy następne 25-lecie wolności, dobrze zadbaliśmy o to, co przed nami, dobrze zadbaliśmy o przyszłe pokolenia Polek i Polaków.

    Jednym słowem, usłyszeliśmy dzisiaj dobre zapowiedzi w bardzo dobrym wystąpieniu, które z punktu widzenia celów, jakie sobie stawiamy, są niezwykle - mówię o Polsce, a nie o partykularnym interesie danej formacji partyjnej - ważne i dobrze zarysowane.

    Zapewne za chwilę usłyszymy sporo narzekań opozycji, wytykanie, zarzuty dotyczące nierealistyczności pewnych zapowiedzi. Otóż chcę wyraźnie powiedzieć, że wszystko zostało powiedziane tak konkretnie, jak powinno być powiedziane. (Wesołość na sali) Bernard Singer, wspominając kiedyś czasy Sejmu II Rzeczypospolitej, przywoływał Ignacego Matuszewskiego, który był ministrem skarbu i który, jak napisał Singer, dał się zasejmować. Co to znaczyło: dał się zasejmować? Otóż tak racjonalnie przedstawiał swoje cele, cele rządu, zresztą był w kilku rządach, tak konkretnie, że zyskiwał coraz więcej przyjaciół wśród opozycji, ale coraz więcej wrogów w swoim obozie, bo zawsze był blisko prawdy, blisko tego, co naprawdę można było zrobić i jak się to powinno zrobić.

    Proponuję szanownej opozycji, zarówno z prawej, jak i z lewej strony: dajcie się trochę zasejmować i spójrzcie na exposé (Dzwonek) pani premier w taki sposób, w jaki to najlepiej będzie służyło Polsce i celom, jakie stawiamy przed sobą wszyscy razem.

    Nasz klub będzie oczywiście głosował za wotum zaufania dla pani premier i jej rządu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

    (Poseł Jerzy Fedorowicz: Brawo!)Poseł Rafał Grupiński - Wystąpienie z dnia 01 października 2014 roku.


127 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Rafał Grupiński - Wystąpienie z dnia 05 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Rafał Grupiński - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Wybór Marszałka Sejmu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Rafał Grupiński - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Wybór Marszałka Sejmu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Rafał Grupiński - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Rafał Grupiński - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy