Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

20 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2734).


Poseł Krystyna Skowrońska:

    Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 2734.

    Pani minister bardzo szczegółowo wskazała, że w zakresie tej zmiany implementujemy rozporządzenia wspólnotowe: rozporządzenie 236/2012 w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego oraz rozporządzenie 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji.

    A zatem w tym przypadku w sposób szczególny implementujemy, ale też dbamy o to, aby zapewnić bezpieczeństwo na rynku instrumentów, które są przedmiotem obrotu. W zakresie krótkiej sprzedaży w sposób szczególny określamy warunki jej dokonywania, a także formę nadzoru, jaką będzie stosowała Komisja Nadzoru Finansowego, nad obrotem i nad tymi transakcjami.

    W przypadku drugiego rozporządzenia dotyczącego ograniczenia ryzyka systemowego związanego z rynkiem instrumentów pochodnych przewidziano ustanowienie dwóch nowych podmiotów rynku kapitałowego, tj. kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji, a także specjalnego trybu sprawozdawania i stosowania sankcji w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów.

    A zatem mamy do czynienia przede wszystkim z implementacją, bardzo bezpiecznym wprowadzeniem tego czy nadzorem nad obrotem na rynku finansowym. Te zagadnienia będziemy starali się implementować w trakcie prac nad tym projektem. Tu już przychodzi mi powiedzieć, że prace w komisji skupią się na szczegółowej analizie zaproponowanych przepisów. Myślę, że warto mówić o tym, że wzmacniać będziemy obrót na rynku finansowym.

    Jesteśmy za skierowaniem do dalszych prac do Komisji Finansów Publicznych tego projektu. Mam nadzieję, że bardzo szczegółowa dyskusja odbędzie się w komisji. Dziękuję bardzo.Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2014 roku.


41 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy