Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

19 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o obligacjach (druk nr 2735).


Poseł Killion Munyama:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zdaję sobie sprawę, że ten projekt oczywiście będzie miał dalszy ciąg pracy w komisji i podkomisji, i doskonale wiem, że obligacje nieskarbowe będą stanowiły formę dodatkowego źródła finansowania działalności przedsiębiorstw, czyli jest to forma dywersyfikowania źródła finansowania. Niekoniecznie chodzi o to, żeby padła tutaj dzisiaj odpowiedź. Chodzi mi o to, żeby po prostu uwzględnić element dotyczący właśnie tych przepisów karnych, ponieważ w art. 87 czytamy, że kto dokonuje emisji obligacji, nie będąc do tego uprawnionym, lub przy emisji nie zachowuje warunków określonych w ustawie, podlega grzywnie do 5 mln zł lub karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat.

    Wydaje mi się, że powinny w tym momencie obowiązywać ostrzejsze przepisy dotyczące kary, żeby nie mieć możliwości wykorzystywania tego elementu. Uważam, że jest to oczywiście bardzo dobra ustawa, ale jednocześnie warto po prostu tę karę nawet zwiększyć, żeby ograniczyć w ogóle możliwości wykorzystywania tego prawa. Dziękuję bardzo.Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 25 września 2014 roku.


43 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu Umowy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy