Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie ustawy o zniesieniu 9 maja jako Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności (druki nr 2533 i 2704).


Poseł Brygida Kolenda-Łabuś:

    Trudno będzie mówić 5 minut o takiej oczywistej oczywistości.

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska wobec poselskiego projektu ustawy o zniesieniu 9 maja jako Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności, druk nr 2533, oraz sprawozdania Komisji Ustawodawczej, druk nr 2704.

    Nie budzi wątpliwości, że II wojna światowa zakończyła się podpisaniem przez Niemcy, które reprezentował feldmarszałek Wilhelm Keitel, bezwarunkowej kapitulacji w jednym z berlińskich kasyn o godz. 22.30 czasu środkowoeuropejskiego dnia 8 maja 1945 r. Przerwanie działań wojennych nastąpiło dokładnie o godz. 23.01.

    W Moskwie w momencie podpisywania dokumentu było już po północy. Dlatego Rosjanie obchody zakończenia wojny świętują 9 maja. W 1945 r. władze sowieckie wymusiły na krajach należących do strefy będącej pod ich kontrolą przyjęcie jako daty zakończenia drugiej wojny światowej 9, a nie 8 maja, co miało być wyrazem podległości i podkreślać odróżnienie się bloku komunistycznego od pozostałej części Europy.

    Po 1989 r. w Polsce powrócono do daty 8 maja, ale nie zadbano o to, aby uporządkować stan prawny. Święto wprowadzone dekretem, a nie ustawą, panie pośle, z 8 maja 1945 r. od dziesięcioleci nie jest obchodzone w naszym kraju, stąd inicjatywa poselska dotycząca jego zniesienia jest w pełni uzasadniona. Mój klub bierze pod uwagę przytoczony argument historyczny, jednak jako zasadniczy powód poparcia projektu ustawy uznaje fakt, że mimo uwolnienia od totalitaryzmu hitlerowskich Niemiec zadeklarowane w zapisach dekretu demokracja, wolność i sprawiedliwość nie były Polakom dane aż do 1989 r.

    Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska będzie głosować za przyjęciem projektu ustawy o zniesieniu 9 maja jako Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności w brzmieniu przedstawionym w sprawozdaniu Komisji Ustawodawczej, czyli ze zmianą daty wprowadzenia go w życie. Dziękuję bardzo.Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.


57 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku wraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o opiniodawczych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przedstawiona przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy