Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druki nr 2683 i 2732).


Poseł Sprawozdawca Leszek Korzeniowski:

    Dziękuję, panie marszałku.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie z prac Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, druk nr 2732, o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

    Ten projekt jest typowym projektem przystosowującym prawo polskie do prawa unijnego. Zawiera pięć podstawowych elementów. Pierwszym jest kontrola urzędowa przeprowadzona w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanem tych zwierząt. Drugim element tego projektu są szczegółowe zasady wdrażania wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz rozpatruje ich ceny. Trzeci element dotyczy przekazywania konsumentowi informacji na temat żywności, m.in. zbliża ustawodawstwo państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych.

    Następny punkt to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej. Ostatnim elementem jest ustanowienie wspólnej organizacji rynków rolnych. Wszystkie te elementy mają również za zadanie uchylenie niektórych innych wcześniej funkcjonujących rozporządzeń.

    Wspomnę tylko o tym, że komisja rolnictwa spotkała się na posiedzeniu w dniu 11 września 2014 r. Wynikiem tego posiedzenia jest prośba do Wysokiego Sejmu o uchwalenie załączonego do sprawozdania projektu ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.


69 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy