Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin (druki nr 2689 i 2729).


Poseł Leszek Korzeniowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Praktycznie półtora roku temu ten projekt, jako projekt matka, został zaakceptowany przez Sejm. Po tym czasie, a właściwie już znacznie wcześniej, beneficjenci tej ustawy zauważyli, że dwa elementy, o których mówił pan poseł sprawozdawca, czyli przedstawianie dokumentacji w języku polskim oraz brak atestów, brak możliwości przedłużania ważności stosowania środków ochrony roślin, w bardzo poważny sposób przeszkadzają w funkcjonowaniu polskiego rolnictwa. To nie jest żadne patetyczne słowo. Rozpoczęły się różnego rodzaju próby i naciski na posłów, aby spróbować zmienić ten stan rzeczy. Ten projekt powstał z inicjatywy poselskiej, z poparciem rządu. W czasie pierwszego czytania na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi mieliśmy możliwość obserwowania, jak ścierają się dwa zasadnicze poglądy, czyli zwolenników i przeciwników tej noweli.

    Jeśli chodzi o zastrzeżenia pszczelarzy co do etykiety, to moim zdaniem pszczoły są bardzo istotne, ale pszczelarz może dokładnie przeczytać instrukcję stosowania, która jest napisana w języku polskim, i zastosować się do niej, a jeżeli będzie chciał dowiedzieć się jeszcze więcej na ten temat, to może dotrzeć do źródeł napisanych w języku polskim. Z tego, co wiemy, a pytaliśmy resort rolnictwa, czy ktokolwiek z zainteresowanych skorzystał z tych tłumaczeń, informacji w języku polskim, to na razie nie ma chętnych, którzy chcieliby to zrobić. Natomiast koszty, którymi obarczani są ci wszyscy, którzy chcą rejestrować środki ochrony roślin w Polsce, są niebotyczne i tutaj już nawet nie ma sensu o tym mówić.

    Jako klub, jeżeli chodzi o ten pierwszy punkt, całkowicie zgadzamy się i popieramy te poprawki.

    Jeżeli chodzi o drugi element tej poprawki, czyli możliwość atestacji środków ochrony roślin, która była zawsze i było to robione, rozmawiałem z panem dyrektorem oddziału Instytutu Ochrony Roślin w Sośnicowicach, czyli instytucji, która zajmowała się tym od wielu, wielu, wielu lat, i według jego wiedzy praktycznie nie ma takiej możliwości, żeby preparat po dwóch latach mógł w normalnych warunkach utracić swoje właściwości w stopniu większym niż 0,5%. To nie ma większego, praktycznie żadnego wpływu na to. Natomiast spowodowało to wtórny obieg na polskim rynku środków ochrony roślin. I wszyscy ci, którzy je sprzedają, w momencie kiedy zbliżał się termin ich ważności, starali się za wszelką cenę upłynnić te preparaty. To powodowało, tak jak powiedziałem, wiele perturbacji nawet wśród rolników. Bo jeżeli rolnik kupił dany środek ochrony roślin, nie zastosował go z różnych powodów, przede wszystkim klimatycznych, to on tego preparatu nie odniesie z powrotem do sklepu, bo nikt mu go nie przyjmie. I wtedy, jeżeli minie mu termin, to będzie musiał nielegalnie go zastosować. I nielegalnie go stosowano. W tej chwili ma on taką możliwość, że może go sobie przebadać i zgodnie z prawem zastosować na swojej działce.

    Tutaj jeszcze powinna być mowa o środkach ochrony roślin tzw. zastosowań małoobszarowych, ale ze względu na czas i na to opóźnienie nie będę się nad tym więcej rozczulał.

    Proszę państwa, chciałbym w imieniu Platformy Obywatelskiej powiedzieć, że nasz klub w pełni będzie popierał tę inicjatywę poselską. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.


82 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy