Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Szanowni państwo, zanim przystąpimy do punk­tu 5., który już anonsowałem, chciałbym wypowiedzieć dwa zdania o czasie przeszłym, które ocenią tę przeszłość.

Kończymy trzy lata pracy pod kierunkiem pani marszałek Ewy Kopacz i chciałbym pani marszałek podziękować za te trzy lata. (Zebrani wstają) Za chwilę wręczę pani premier bukiet kwiatów i wiem, że każdy będzie inaczej odczuwał intensywność za­pachu tych kwiatów (Wesołość na sali), ale myślę, że dla wielu z nas będzie to zapach piękny, jak powie­dział kilka lat temu klasyk. Pani premier wzięła dużą odpowiedzialność za państwo. Życzę, aby za sprawą działalności pani premier ubywało w Polsce proble­mów, by działania rządu pani premier ujmowały Po­lakom trosk, a dodawały im pomyślności. Powodze­nie Polski bowiem – wierzę w to – jest równie ważne dla koalicji, jak i dla opozycji, dla nas wszystkich.

Dziękuję za te trzy lata. (Oklaski)

(Wicemarszałek Jerzy Wenderlich podchodzi do ław rządowych i wręcza prezes Rady Ministrów Ewie Kopacz bukiet kwiatów)

(Głosy z sali: Gorzko!)

Słyszałem dość ciekawe okrzyki. Szkoda, że nie wznieśliście ich państwo dwie minuty temu. (Weso­łość na sali)


Poseł Jerzy Wenderlich - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.


83 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Jerzy Wenderlich - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Briefing prasowy wicemarszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha,...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Wenderlich - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Wybór Marszałka Sejmu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Wenderlich - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Jerzy Wenderlich

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Wenderlich - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Wenderlich - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Wenderlich - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy