Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych (druk nr 2675).


Poseł Brygida Kolenda-Łabuś:

    Panie Ministrze! Ustawa o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych z sierpnia 2011 r., jak już tutaj powiedziano, zlikwidowała Departament Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Nakazała również ministrowi sprawiedliwości wyznaczenie wszystkim sędziom departamentowym stanowiska w wojskowych sądach okręgowych. I moje pytania tego dotyczą.

    Jaki był stan osobowy Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości we wrześniu 2011 r., kiedy zapis art. 3. wchodził w życie? Czy sędziom z tego departamentu wyznaczono stanowiska orzecznicze w sądach okręgowych i ilu było takich sędziów? Czy dzisiaj, kiedy wejdzie w życie ta nowelizacja, nad którą w tej chwili procedujemy, służba nadzoru będzie formowana z tych samych sędziów, którzy w Departamencie Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości kiedyś pracowali? Dziękuję bardzo.Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 10 września 2014 roku.


57 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku wraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o opiniodawczych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przedstawiona przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy