Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (druk nr 2654).


Poseł Mirosław Pluta:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje pytanie kieruję do reprezentanta Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. W projekcie ustawy proponuje się dodanie § 2. W jego drugiej części czytamy: ˝lub dostarcza im środków ułatwiających podejmowanie takich zachowań˝.

    Moje pytanie brzmi: Jakie środki ma na myśli projektodawca i czy nie należałoby doprecyzować, co do takich środków należy zaliczyć? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 11 września 2014 roku.


129 wyświetleń

Zobacz także: