Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)

Ustalenie toku prac Komisji – w trybie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu – nad sporządzeniem opinii dla Marszałka Sejmu w sprawie spełnienia warunków formalnych wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.


39 wyświetleńZobacz także:


Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)
Przedstawienie kandydatur na oskarżyciela w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)
Dyskusja na temat opinii dla Marszałka Sejmu - w trybie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 26 marca 1982...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)
Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy NIK na 2013 r.Sprawy bieżące.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu (druk nr 1185) -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)
Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w sprawie z wniosku...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)
Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w sprawie z wniosku...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)
Przesłuchanie Kazimierza Marcinkiewicza, byłego Prezesa Rady Ministrów, wezwanego w charakterze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)
Podsumowanie prac Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu VII kadencji.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)
Zajęcie stanowiska w sprawie skierowanego przez Marszałek Sejmu wniosku Prokuratury Apelacyjnej w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy