Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

21 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2649 i 2697).


Poseł Paweł Szałamacha:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Trudno uznać te poprawki za kontrowersyjne. Szkoda jedynie, że to Senat musiał tę pracę legislacyjną wykonać. Od pierwszego czytania wspieraliśmy ten projekt, ponieważ on poniekąd szedł w kierunku realizacji części naszych postulatów programowych, czyli w kierunku likwidowania czy zaklejania pewnych dziur aksjologicznych w systemie prawa podatkowego. Jest to kierunek, który wspieraliśmy, za którym orędujemy. W związku z tym, tak jak podczas pierwszego czytania, nasze stanowisko nie uległo tutaj zmianie. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Paweł Szałamacha - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.


82 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Paweł Szałamacha - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Szałamacha - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Szałamacha - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Szałamacha - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Paweł Szałamacha - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy