Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

24 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druki nr 2648 i 2670).


Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska pragnę przedstawić stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

    Wprowadzone zmiany mają spowodować, mówiąc najkrócej, że ma być szybciej, łatwiej i taniej. Ustawa umożliwi obywatelom w trudnej sytuacji odzyskanie zdolności kredytowej, powrót na rynek pracy i rozpoczęcie na nowo normalnego życia. Dlatego też Sejm poparł konieczność zmian w istniejącym prawie upadłościowym. Poza wnioskami o charakterze legislacyjnym poprawki, jakie wprowadził, spowodowały nadanie przepisowi art. 1 pkt 2 ust. 2 ustawy charakteru normatywnego. Wprowadził także wyłączenie w odniesieniu do upadłości konsumenckiej, przepisów dotyczących wstępnego zgromadzenia wierzycieli. Zaproponowano też wprowadzenie klauzuli słuszności w miejsce klauzuli generalnej zasad współżycia społecznego. Sejm doprecyzował również kwestie związane z wynagrodzeniem syndyka. Te wszystkie rozwiązania zbliżają nas do standardów zachodnich.

    Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska w pełni popiera przedstawione sprawozdanie w obecnym kształcie. (Oklaski)Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.


360 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy