Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druki nr 177 i 217).


0 wyświetleńZobacz także:


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Informacja na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych w służbie cywilnej - referuje Szef...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Rozpatrzenie Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2012 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Rozpatrzenie wniosku Prezydiów Komisji w sprawie powołania podkomisji stałej do spraw rozwoju i...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Rozpatrzenie wniosku w sprawie powołania i wyboru składu osobowego podkomisji stałej do spraw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o Karcie Dużej Rodziny (druk nr 2923).

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 3758).

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy