Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

43 punkt porządku dziennego:


Informacja prokuratora generalnego o ostatnich działaniach prowadzonych przez organy prokuratury wobec posła Jana Burego.


Poseł Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam następujące pytania do pana prokuratora. Czy nie uważa pan prokurator, że przeszukanie pomieszczeń zajmowanych przez posła bez uprzedniej zgody Sejmu na uchylenie immunitetu narusza konstytucję? Czy nie uważa pan, że uzasadnienie legalności przeszukania prowadzeniem postępowania w sprawie, a nie przeciwko posłowi stanowi obejście prawa i naruszenie ochrony niezależności posłów i autonomii parlamentu? Tak bowiem uważają dość liczni eksperci prawa konstytucyjnego, których opiniami dysponujemy, a o których pisze już dziś dość szeroko prasa.

    Jakie okoliczności sprawiły, że przeszukań dokonano w określonym dniu i w określonej godzinie? Jakie były tego powody? Pytam o to, bowiem przeszukanie u posła Zbigniewa Rynasiewicza - podkreślam, w tej samej sprawie - miało przecież miejsce tydzień wcześniej. (Dzwonek)

    Jakie istotne dla prowadzonego postępowania w sprawie dowody znaleziono podczas przeszukań pomieszczeń pana posła Burego? Jeśli nie znaleziono niczego istotnego, to na jakich przesłankach oparto decyzję o przeszukaniu? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Eugeniusz Tomasz Grzeszczak - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2014 roku.


58 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Relacja – Szkolenie dotyczące PROW 2007-2013 oraz nowego PROW 2014-2020
Serdecznie dziękuję za udział w szkoleniu dotyczącym efektów wdrażania PROW 2007-2013 oraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

15.10.2014 Spotkanie z ambasadorem Republiki Czech
W Sejmie podejmowałem Ambasadora Czech w Polsce Jakuba Karfíka.   viagra bestellen online...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej
Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej, Rzym 19-21.04.2015 oraz złożenie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Szanowni Strażacy
Szanowni Strażacy, Istotę strażackiego działania w pełni oddaje motto: „Służyć Bogu na...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Tomasz Grzeszczak - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy