Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

28 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Brygida Kolenda-Łabuś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Emerytury i renty w Polsce są corocznie waloryzowane o wskaźnik inflacji, wyjątkiem był rok 2012, kiedy to zastosowano waloryzację kwotową. I tu pozwolę sobie na dygresję pod adresem pani poseł Bańkowskiej. Już niezależnie od stanowiska co do tego, czy jest to sprawiedliwe, ale czy jest to konstytucyjne, rozstrzygnął Trybunał Konstytucyjny, więc myślę, że to jest poza dyskusją, właśnie w związku z tym, że ta decyzja była incydentalna i przede wszystkim dotyczyła tylko roku 2012 r. Ale to była tylko taka dygresja. Także w okresie światowego kryzysu gospodarczego, to jest od 2008 r., państwo wywiązywało się z tego zobowiązania. Moje pytanie brzmi tak: Czy w innych krajach Unii Europejskiej są gwarancje okresowej waloryzacji rent i emerytur oraz czy w okresie kryzysu była ona w pełni i terminowo przeprowadzana?

    Jest i drugie pytanie z tym związane, pomocnicze: Jak przedstawia się sytuacja w zakresie terminowości i kompletności wypłat świadczeń emerytalno-rentowych w innych krajach Unii Europejskiej? Dziękuję bardzo. (Oklaski)

    (Poseł Anna Bańkowska: W trybie sprostowania.)Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2014 roku.


45 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku wraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o opiniodawczych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przedstawiona przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy