Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17, 18 i 19 punkt porządku dziennego:  17. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 2445, 2495 i 2601).
  18. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o przedstawionej przez prezesa Rady Ministrów ˝Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2013 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego˝ (druki nr 2447 i 2524).
  19. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2013 roku (druk nr 2419) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych (druk nr 2519).


Poseł Krystyna Skowrońska:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie Prezesie! Panie i Panowie Posłowie! W debacie wielokrotnie przewijał się problem wzrostu PKB w krajach Unii Europejskiej. Podnoszone było, że u nas PKB rośnie bardzo wolno i nie powinniśmy tego wzrostu traktować jako sukces, pokazując, iż w latach, w innych latach, kiedy koniunktura na rynkach światowych była zupełnie inna, w latach 2005-2007 ten wzrost produktu krajowego brutto był znacznie większy. Nie można czynić w tym zakresie porównań rok do roku, tylko dane jednej kategorii należy odnosić do danych tej samej kategorii. To jest rzecz oczywista. Taką miarę próbuję pokazać, próbowaliśmy to przekazać, pan minister również robił to na posiedzeniu komisji finansów, a myślę, że i dzisiaj. Jeśli porównamy wzrost produktu krajowego brutto, to w przypadku Polski w roku 2013 wynosił on 1,6%, w przypadku Niemiec - 0,4%, a poziom podobny do tego, jaki osiągnęła Polska, miały w roku 2013 jeszcze Szwecja, Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone i traktujemy je jako liderów.

    Ale gdybyśmy pokazali sumę wzrostów w okresie trzech kolejnych lat, czyli 2011, 2012 i 2013, to w tym rachunku wypadamy znacznie lepiej. W każdym roku, w tych dwóch poprzednich latach mieliśmy znacznie wyższy wzrost produktu krajowego brutto. Nie można w tym zakresie czynić porównań nawet dotyczących tego, jak wyglądał rynek zatrudnienia w Polsce i w krajach europejskich w różnych okresach. To rzeczy nieprzystawalne. Miałam nadzieję, że tego typu elementów... (Gwar na sali)

    Nie, pan minister jest usprawiedliwiony. Jeżeli pani poseł Rafalska wskazuje, bo państwo wtedy pokazujecie, że tworzone jest ileś miejsc pracy... Porównywaliśmy dynamikę wzrostu zatrudnienia na rynku pracy w innych krajach i w Polsce. W latach 2005-2007 znajdowaliśmy się na podobnym poziomie, a jednak w okresach kryzysu od roku 2009 do dzisiaj byliśmy liderem na rynku europejskim, jeśli chodzi o skalę zatrudnienia. Biorąc pod uwagę średnią, wskaźnik zwiększania zatrudnienia, byliśmy liderem. Warto to sobie wyjaśnić.

    Następna sprawa dotyczy poziomu deficytu sektora finansów publicznych. W tym przypadku w stosunku do innych krajów jesteśmy na średnim poziomie. Oczywiście zmierzamy do tego, żeby ten deficyt był jak najmniejszy, niemniej jednak możemy powiedzieć, że w stosunku do innych krajów ten wskaźnik jest porównywalny. Chcielibyśmy mieć taką sytuację jak Niemcy, gdzie ten wskaźnik w roku 2013 był zerowy.

    Rozmawialiśmy tutaj, i wielokrotnie rozmawiamy, tak jak traktowalibyśmy się mało poważnie. Próbuję słuchać parlamentarzystów z długoletnim stażem, kiedy wielokrotnie mówimy o długu publicznym. W tym wypadku często porównujemy te same miary. W Polsce na koniec 2013 r. dług publiczny w stosunku do PKB wynosił 57%, w Niemczech - 78%, w Niderlandach - 73%, w Wielkiej Brytanii - 90%, w Hiszpanii - 100%, w Irlandii - 120%. A zatem jeżeli naprawdę chcemy być obiektywni - państwo wyciągnięcie indywidualnego Kowalskiego, żeby udowodnić w skali makro - spróbujmy porównać jednakowo. Bardzo serdecznie o to proszę. W Komisji Finansów Publicznych potrafimy o tym mówić. Jeśli uznamy, że rozmawiamy tu politycznie, to tak, możemy w ten sposób powiedzieć. Wyciągamy takie argumenty wtedy, kiedy możemy mówić o tym politycznie.

    Pan przewodniczący Janczyk zadał pytanie, kierując się wielką troską. Panie pośle, panie przewodniczący, kieruje pan podkomisją stałą do spraw instytucji finansowych i wie pan, że sprawą oprocentowania kredytów konsumenckich zajmowaliśmy się wielokrotnie. Jeżeli pan przewodniczący Janczyk ma taką informację, to myślę, że najlepszą instytucją, jeśli chodzi o pokazanie, jak przedstawia się rzeczywista stopa oprocentowania kredytów komercyjnych, byłaby Komisja Nadzoru Finansowego, a nie ekspert.

    (Poseł Elżbieta Rafalska: A nie parlament.)

    A nie ekspert. Nie, rozmowa, parlament. Chętnie zapoznam się z danymi, jako że pan przewodniczący zamówił ekspertyzę. Gdybyśmy prześledzili jednak co tydzień, jakie są stopy oprocentowania kredytów komercyjnych, to nie wiem, czy nie okazałoby się, że za ostatni rok ta kwota rzeczywistej stopy oprocentowania kredytów wynosiła 20%. Zgoda, że może ona pojawić się w krótkim okresie, o czym mówił pan prezes Belka, bo rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytów w przypadku kredytów krótkich, niewielkich, przy wysokiej prowizji, może tak się kształtować, natomiast my tym się zajmowaliśmy. Mam nadzieję, że poradzimy sobie z tą ekspertyzą i na pewno jeszcze gdzieś się zwrócimy, aby ten problem rozstrzygnąć tak, aby można było o tym rozmawiać.

    Przy okazji budżetu zarówno na rok 2013, jak i na rok 2014 zajmowaliśmy się bardzo szczegółowo sprawą tzw. janosikowego. Jestem bardzo zadowolona, że pani poseł Hrynkiewicz zadała to pytanie. Pani minister Majszczyk po części na nie odpowiedziała. Przy budżetach i na 2013 r., i na 2014 r., przy nowelizacji budżetu na rok 2013 w sposób szczególny zajmowaliśmy się sprawą województwa mazowieckiego i tego, iż nie ma możliwości dokonania wpłaty do budżetu. Komisja Finansów Publicznych, jak również Wysoka Izba, zna wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który stanowi, że powinniśmy poprawić tę ustawę w ciągu 18 miesięcy. I jeżeli pojawiają się prawdziwe informacje, to mam bardzo wielką prośbę, aby na użytek polityczny nie straszyć samorządów. A więc na Podkarpaciu również, ponieważ marszałek jest z PiS i przekazał nieprawdziwą informację.

    Jeśli chodzi o uruchomienie dodatkowej rezerwy na dodatkowe potrzeby tam, gdzie trzeba przekazać taką dotację, to resort finansów zadeklarował, że taka dotacja będzie. A zatem w tym przypadku to jest straszenie przez marszałka, przez panią poseł, że samorząd straci 50 mln. Jeszcze wczoraj poseł z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że 150 mln. Jeżeli mówicie państwo, że chcecie dyskutować o tym prawdziwie i rzetelnie, to bardzo serdecznie o to proszę.

    (Poseł Maria Nowak: Samorządy wiedzą, jak jest, nie trzeba straszyć.)

    Raz jeszcze chciałabym bardzo serdecznie podziękować pani minister, panu ministrowi Szczurkowi, proszę zważyć, że w tym przypadku pani minister częściej z nami pracowała w Komisji Finansów Publicznych. Na ręce pani, pana ministra Szczurka składam to podziękowanie za wspólną pracę nad budżetem. Jeżeli mogę, to chciałabym, wychodząc nieco poza protokół sprawozdawcy, podziękować panu prezesowi za dobry wykład.

    (Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka: O ile to nie naruszy niezależności banku.)

    Myślę, że w tym wypadku wątpliwości nie będzie.

    (Poseł Henryk Kowalczyk: Podziękowania nie naruszają niezależności.)

    Myślę, że nie wychodzę poza protokół ani nie naruszamy niezależności banku, tego, iż zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim jest to instytucja niezależna. Dziękujemy za ten wykład. Mam nadzieję, że jeżeli będziemy poruszali się w sferze argumentów prawdziwych, będzie nam łatwiej rozmawiać o tym, jakie są kłopoty i jak z nich wyjść dla dobra obywateli, bo wszystkim nam na tym zależy. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2014 roku.


51 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy