Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw (druk nr 2541).


Poseł Jacek Kwiatkowski:

    Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt zaprezentować stanowisko Klubu Poselskiego Twój Ruch wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw, druk sejmowy nr 2541.

    Projekt zakłada wprowadzenie preferencji w zakresie obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych oraz opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Proponowane zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego zakładają opóźnienie momentu powstania obowiązku objęcia ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, jednakże z ograniczeniem tej preferencji do osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ramach spółki cywilnej. Preferencje te polegać mają na opóźnieniu momentu powstania obowiązku objęcia ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym o 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności.

    Ponadto obniżeniu ma ulec podstawa naliczania składek na ubezpieczenia społeczne w okresie 24 miesięcy po terminie zakończenia korzystania z wakacji w zakresie oskładkowania działalności gospodarczej. W zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych projekt zakłada wprowadzenie instytucji kredytu podatkowego przez zwolnienie podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej od obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Obecnie możliwość korzystania z wakacji podatkowych ma powstać już w momencie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, a nie, jak dotychczas, po upływie 10 miesięcy od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

    Klub Poselski Twój Ruch od dawna postulował preferencyjne traktowanie osób zakładających działalność gospodarczą. Cieszy to, że na koniec kadencji Sejmu postulaty Klubu Poselskiego Twój Ruch wreszcie zyskują poparcie i zrozumienie na tej sali. Szkoda, że tak późno, ale każde rozwiązanie, które ma służyć aktywizacji zawodowej i gospodarczej, zasługuje na poparcie. Dlatego Klub Poselski Twój Ruch będzie głosować za przekazaniem projektu do dalszych prac legislacyjnych. Dziękuję.Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2014 roku.


50 wyświetleń

Zobacz także: