Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 2604).


Poseł Gabriela Masłowska:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Chciałabym zapytać, dlaczego rząd, przygotowując projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, zupełnie zmarginalizował kwestię energii geotermalnej, której Polska ma wyróżniające się zasoby, zarówno jeśli chodzi o powierzchnię, jak i o temperatury. Chodzi także o to, że w wielu gminach są gotowe odwierty - jest ich kilka tysięcy - które pozostały po poszukiwaniach w przeszłości ropy naftowej czy gazu. Przygotowaliśmy projekt wykorzystania ogromnego potencjału Polski, ogromnej szansy na rozwój Polski. Wtedy mówiliście państwo, że przygotujecie kompleksowy projekt dotyczący odnawialnych źródeł energii i umieścicie tam m.in. te zagadnienia, które proponowaliśmy, różne instrumenty wsparcia zgodne z prawem europejskim, a także, na wzór Francji czy Niemiec, ubezpieczenie od ryzyka na etapie poszukiwań, następnie na etapie wydobycia, wykorzystania tych odwiertów. Takie metody wsparcia stosują państwa zachodnie, które mają o wiele gorsze warunki w zakresie energii geotermalnej aniżeli Polska. Dlaczego Niemcy, Francja, Słowacja wykorzystują wody geotermalne w różnych celach, natomiast państwo, mając taki ogromny potencjał, wyrzucacie z projektu ustawy, jeżeli dobrze rozumiem, proszę mnie wyprowadzić z błędu, wsparcie (Dzwonek) energii geotermalnej wykorzystywanej m.in. w celach związanych z energią elektryczną? Czy dlatego, że pewna grupa biznesowa nie przygotowała się do skoku na ten zasób, nie jest jeszcze gotowa, żeby sobie to przywłaszczyć na wzór innych dziedzin życia? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2014 roku.


43 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy