Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 2604).


Poseł Krystyna Skowrońska:

    Jeżeli chodzi o sprawy, które podjęła moja poprzedniczka, panie marszałku, dotyczące odnawialnych źródeł energii, to myślę, że kwestie odległości i energii wiatrowej omawiamy, ten projekt jest procedowany, w Wysokiej Izbie wielokrotnie na ten temat była dyskusja.

    Chciałabym, żeby tę dyskusję o odnawialnych źródła energii pan minister uporządkował i żeby nam powiedział, jak ostatecznie jest w tym bilansie energetycznym, jak jesteśmy przygotowani na wykorzystanie energii odnawialnej, jak w stosunku do energii konwencjonalnej wygląda ten bilans, w którym roku mamy zamiar wypełnić unijną normę dotyczącą energii odnawialnej. To jest dla nas ważne.

    Cena 1 kJ energii jest rzeczą ważną, ale również jej produkcja, jak mówił na tej sali przed chwilą pan poseł Rzymełka - od jej wytworzenia z węgla poprzez wszystkie inne składniki, które powodują, że będziemy mieli tę energię tanią.

    Chciałabym zapytać o rzecz szczególną, o to, jak wyglądać będzie gospodarka drewnem, konkurencyjność przemysłu drzewnego i możliwości tworzenia miejsc pracy w meblarstwie, tak żeby w sposób najprostszy nie próbować kupować drzewa wycinanego w lasach i produkować z niego energię odnawialną (Dzwonek), tylko to zracjonalizować. Z drewna produkujemy, jesteśmy konkurencyjni wobec innych rynków, a do wytwarzania energii odnawialnej staramy się wykorzystać inne produkty. I o informację o takim ostatecznym bilansie chciałabym pana ministra poprosić. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2014 roku.


44 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy