Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

20 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku (druk nr 2496) wraz z opinią Komisji do Spraw Kontroli Państwowej (druk nr 2596).


Poseł Arkadiusz Czartoryski:

    Panie Prezesie! Pani Marszałek! Tak, chciałbym sprostować, bo doszło do nieporozumienia. Nikt na posiedzeniu komisji nie miał żadnych uwag co do tego, że są nagrody, i co do wysokości funduszu nagród. Absolutnie, tu nie było dyskusji, panie prezesie, że my jako komisja jesteśmy za tym, żeby malał fundusz nagród. Przeciwnie, cieszymy się, że są nagrody, i w ogóle nie było to przedmiotem dyskusji. Tak więc nie rozumiem, doszło chyba do jakiegoś nieporozumienia, stąd ta odpowiedź pana w tym kontekście. Sprawa dotyczyła tylko i wyłącznie takiej rzeczy, żeby Najwyższa Izba Kontroli odpowiedziała komisji, czy wśród 20 najwyżej nagrodzonych pracowników Najwyższej Izby Kontroli znajdują się czynni kontrolerzy, czy tylko sama kadra kierownicza. To jest istotne, dlatego że nagrody są istotnym elementem motywującym do pracy kontrolerskiej. Rozumiem, że dyrektor też jest kontrolerem, ale nam chodziło o czynnych kontrolerów. I tylko taki element nas interesował.

    Pan prezes użył takiego słowa, że możemy dalej debatować. Tutaj jakby nie ma już dalszej debaty. Komisja odrzuciła tę informację Najwyższej Izby Kontroli. Działamy przecież w trybie jakby rady nadzorczej i według Biura Analiz Sejmowych nie ma żadnych przeszkód, żebyśmy taką informację uzyskali, ale jej nie uzyskaliśmy. (Dzwonek) Jeszcze raz chcę podkreślić, że jesteśmy za tym, żeby były nagrody, żeby były one wysokie, motywujące i żeby fundusz nagród w Najwyższej Izbie Kontroli nie malał. Popieram w tym zakresie też panią poseł Bańkowską, bo chodzi o to, że chcieliśmy zobaczyć, czy wśród 20 najwyżej nagrodzonych pracowników NIK są kontrolerzy. Dziękuję.Poseł Arkadiusz Czartoryski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2014 roku.


299 wyświetleń