Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

20 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku (druk nr 2496) wraz z opinią Komisji do Spraw Kontroli Państwowej (druk nr 2596).


Poseł Arkadiusz Czartoryski:

    Nie bez powodu zabieram drugi raz głos i nie bez powodu wydzieliłem to pytanie ze swojego wystąpienia.

    Ostatnie merytoryczne posiedzenie komisji, które prowadziłem jako przewodniczący Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, dotyczyło raportu Najwyższej Izby Kontroli z tragicznego lotu w dniu 10 kwietnia 2010 r. Okoliczności tego lotu i wyniki tej kontroli przedstawiał wówczas komisji prezes Jacek Jezierski. Konkluzja była taka, żeby kolejne posiedzenie komisji było posiedzeniem niejawnym ze względu na to, że mieliśmy zająć się dalszą częścią raportu dotyczącą Biura Ochrony Rządu i zaniedbań BOR. Po tym posiedzeniu komisji, na którym doszło oczywiście na końcu do sporu, już kolejnego posiedzenia komisji nie prowadziłem, ponieważ większość sejmowa odwołała mnie ze stanowiska.

    Pytanie jest następujące. Pan prezes Jacek Jezierski stwierdził wówczas, że kontrola będzie kontynuowana oraz że to jest wstęp, to są pierwsze elementy, które zbadała Najwyższa Izba Kontroli. Wiemy, że do dnia dzisiejszego sprawa jest w toku, i chociażby teraz z ogromnym żalem patrzymy na zdjęcia, które pokazują, iż Malezja, która zażądała czarnych skrzynek, w ciągu kilku dni te czarne skrzynki odzyskała, a Holandia stanęła na czele międzynarodowej komisji do zbadania sprawy zestrzelenia samolotu Malaysia Airlines. Mam pytanie: Jakie prace są dzisiaj prowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli, które są kontynuacją tamtej kontroli (Dzwonek), i kiedy ewentualnie moglibyśmy otrzymać dalszą część wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli dotyczących organizacji lotu w dniu 10 kwietnia 2010 r.? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Arkadiusz Czartoryski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2014 roku.


150 wyświetleń