Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

35, 36 i 37 punkt porządku dziennego:  35. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2505 i 2589).
  36. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2504 i 2588).
  37. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia (druki nr 2503 i 2587).


Poseł Gabriela Masłowska:

    Pan minister wmawia mi, że mam wątpliwości co do kompetencji lekarzy. Jeżeli w tym względzie, w tym zakresie, w związku z tą ustawą jest pan pewien, że te kompetencje są wystarczające, to po co pan wprowadza w projekcie tzw. wskaźniki - tak, wskaźniki, nie mierniki - rozpoznawania nowotworów, które będą służyły do oceny każdego z lekarzy, każdy będzie oceniany, czy ma dostateczną wiedzę, przez porównanie z minimalnymi wskaźnikami rozpoznawania nowotworów. Jeśli tego poziomu nie osiągnie, to będzie musiał odbywać szkolenia itd. Ja pytałam, czy są zapewnione środki na te szkolenia. To jest pierwsza sprawa.

    (Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz: Są.)

    Jakie środki są zapewnione i jakie środki są potrzebne np. na najbliższy rok?

    (Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz: Wystarczające.)

    Proszę pana, pan odpowiada w ten sposób, a to jest żadna odpowiedź. Wystarczające. Jakie środki zapewnił pan na przyszły rok chociażby na kształcenie?

    Wicemarszałek Jerzy Wenderlich:

    Pani poseł, to nie było sprostowanie.

    Poseł Gabriela Masłowska:

    Pytałam także, panie marszałku, i nie uzyskałam odpowiedzi, co pan sądzi o propozycji, którą przedstawili onkolodzy...

    Wicemarszałek Jerzy Wenderlich:

    Pani poseł, to nie jest sprostowanie. Czy mogę pani podziękować?

    Poseł Gabriela Masłowska:

    ...w ramach strategii walki z rakiem na lata 2015-2024, gdzie m.in. jest mowa o centrach szybkiej diagnostyki itd., itd.

    (Głos z sali: Panie marszałku, przecież...)

    Wicemarszałek Jerzy Wenderlich:

    Pani poseł, pytania już były. Dziękuję bardzo.

    Poseł Gabriela Masłowska:

    Sądzę, że pan po prostu tej strategii nie zna.Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2014 roku.


97 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy