Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

35, 36 i 37 punkt porządku dziennego:  35. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2505 i 2589).
  36. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2504 i 2588).
  37. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia (druki nr 2503 i 2587).


Poseł Gabriela Masłowska:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Ministrze! Jedną z tych nowości, które pan wprowadza w projekcie, jest przesunięcie dużego zakresu obowiązków czy odpowiedzialności za szybkę diagnostykę onkologiczną na lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy będą decydowali o tym, czy pacjent otrzyma kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego itd.

    Czy ma pan odpowiednie rozeznanie, na ile ta grupa lekarzy jest kompetentna do wzięcia na siebie, przejęcia takich obowiązków? Wprowadza pan pomysł aktualizowania czy pogłębiania ich wiedzy poprzez kontrolowanie tej wiedzy, poprzez wprowadzenie jakichś indywidualnych wskaźników rozpoznawania nowotworów, co będzie porównywalne z minimalnymi wskaźnikami rozpoznawania nowotworów itd. (Dzwonek) Jakie będą środki przeznaczone na szkolenia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, aby mogli się podjąć tego zadania? Czy nie lepiej byłoby skorzystać z pomysłu, który przedstawiło 11 towarzystw naukowych i różnych organizacji pozarządowych, który został panu przesłany pod nazwą strategii walki z rakiem 2015-2024, i zastąpić ten etap 200-300 ośrodkami szybkiej diagnostyki onkologicznej na bazie istniejących instytucji? Pan doskonale wie, o czym mówię. Czy nie byłoby to bardziej skuteczne...

    Wicemarszałek Jerzy Wenderlich:

    Czy nie miałaby pani poseł do mnie pretensji, gdybym już pani przerwał?

    Poseł Gabriela Masłowska:

    ...i bardziej efektywne, i bardziej trwałe? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2014 roku.


100 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy