Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

29 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2374) - kontynuacja.


Poseł Józef Zych:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Debata, dyskusja w pierwszym czytaniu nad poselskim, a nie PSL-owskim wnioskiem o zmianę konstytucji wykazała jednomyślność co do tego, że Lasy Państwowe nie powinny być prywatyzowane, zapis: przekształcane. (Oklaski) A zatem w Polsce nie było nigdy w okresie powojennym, po II wojnie światowej, wątpliwości co do tego, że stanowią one dobro ogólnonarodowe i powinny być w sposób szczególny chronione. Były wątpliwości, obawy, żeby nie doszło kiedyś do takiej sytuacji, w związku z tym przede wszystkim od początku kierowano się wiarą w to i doświadczeniem wynikającym z konstytucji i dlatego był potrzebny ten projekt, a nie na skutek protestów. To bardzo dobrze, że społeczeństwo dostrzega, że są pewne zjawiska i że wymaga to ochrony. A zatem nasz poselski wniosek jest związany przede wszystkim z tym, aby nigdy nie doszło do przekształceń własnościowych w tym zakresie i aby nigdy nie było co do tego wątpliwości. Wysoki Sejmie, gdyby w naszej ojczyźnie w różnych okresach prawidłowo interpretowano przepisy, gdyby była dobra wola, nie trzeba byłoby takiego zapisu konstytucyjnego. (Oklaski)

    (Poseł Krystyna Pawłowicz: Z wyjątkiem ustawy...)

    Natomiast, panie pośle, jest mi ogromnie przykro. Dalsze pańskie pytania nie mają nic wspólnego z projektem zmiany konstytucji. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2014 roku.


47 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy