Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

24 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druki nr 2555 i 2569).


Poseł Sprawozdawca Brygida Kolenda-Łabuś:

    Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia sprawozdania Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, druk nr 2555.

    Ustawa dotyczy podwyższenia wieku przejścia sędziego Sądu Najwyższego z urzędu w stan spoczynku. Projektodawca przewidział podwyższenie tego wieku z 70 do 75 lat. W wyniku prac w komisji uzyskano kompromis akceptowany przez projektodawcę, w wyniku którego przyjęto rozwiązanie oparte na regulacji dotyczącej sędziów sądów powszechnych zawartej w art. 69 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Sędzia Sądu Najwyższego przechodziłby z urzędu w stan spoczynku po osiągnięciu 70. roku życia, czyli tak jak w obecnym stanie prawnym. Zmiana ustawy ogranicza się do ustalenia możliwości przedłużenia okresu aktywności sędziego Sądu Najwyższego, a tym samym sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego i sędziego Trybunału Konstytucyjnego, o dwa lata, pod warunkiem że sędzia oświadczy wolę przedłużenia okresu pracy pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny do pełnienia obowiązków sędziego ze względu na stan zdrowia. Uprawnienie to dotyczy wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, w tym pierwszego prezesa, który owo oświadczenie składa prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

    Wysoka Izba przyjęła ustawę na 69. posiedzeniu Sejmu w dniu 10 czerwca. Senat uchwalił do ustawy dwie poprawki. Pierwsza dotyczy przywrócenia w treści ustawy wieku przejścia z urzędu w stan spoczynku wynoszącego 75 lat, a druga, redakcyjna, dotyczy nowo wprowadzonego § 6 ustawy o Sądzie Najwyższym.

    Komisja rozpatrzyła uchwałę Senatu na posiedzeniu w dniu 8 lipca i rekomenduje Wysokiej Izbie odrzucenie obydwu poprawek. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2014 roku.


58 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku wraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o opiniodawczych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przedstawiona przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy