Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

23 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druki nr 2554 i 2568).


Poseł Brygida Kolenda-Łabuś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska wobec uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 2554) oraz sprawozdania Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka dotyczącego tej uchwały (druk nr 2568).

    Kilka słów wprowadzenia pozwolę sobie jednak powiedzieć. Obecnie obowiązująca ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zapewnia, gwarantuje wszystkim absolwentom aplikacji sędziowskiej w ramach stażu zatrudnienie na stanowisku referendarza na czas nieokreślony.

    Zniesienie stażu referendarskiego w ramach aplikacji sędziowskiej, które jest celem nowelizacji, uzasadnione jest realnym brakiem możliwości zagwarantowania zatrudnienia wszystkim absolwentom aplikacji sędziowskiej. Przedstawione podczas prac nad projektem przez Ministerstwo Sprawiedliwości dane statystyczne przekonują nas o tym, że zatrudnienie co roku wszystkich absolwentów nie jest adekwatne do obecnych i przyszłych potrzeb wymiaru sprawiedliwości.

    Według naszego klubu na sprawność postępowania sądowego negatywny wpływ ma praktyka blokowania etatów uzyskanych w wyniku naturalnego ruchu kadrowego w celu przeznaczenia ich na potrzeby realizacji stażu referendarskiego, co powoduje długotrwałe nieobsadzenie etatów referendarskich, skutkiem czego są nieuzasadnione wydłużenia czasu oczekiwania przez obywateli na rozstrzygnięcia sądowe.

    Przepisy przejściowe przewidują stosowanie dotychczasowych przepisów wobec absolwentów aplikacji sędziowskiej z roku 2013 i 2014. Senat w jedynej poprawce, jak pani sprawozdawca przed chwilą powiedziała, proponuje poszerzenie zakresu podmiotowego regulacji przejściowej poprzez utrzymanie dotychczasowych rozwiązań wobec aplikantów, którzy rozpoczęli szkolenie na aplikacji sędziowskiej przed dniem wejścia w życie ustawy.

    Ten projekt traktujemy jako część większej reformy Prawa o ustroju sądów powszechnych, zwłaszcza wobec prezydenckiego projektu przywracającego do systemu sądowego funkcję asesora sądowego.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska będzie popierać rekomendację Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka co do odrzucenia tej poprawki z powodów, które przed chwilą przytoczyłam. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2014 roku.


52 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku wraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o opiniodawczych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przedstawiona przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy