Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku wraz z aneksem pt. ˝Media publiczne˝ oraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku (druk nr 2306) oraz komisyjnym projektem uchwały (druk nr 2530).


Poseł Gabriela Masłowska:

    Dziękuję, panie marszałku.

    5 listopada 2013 r. na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, kiedy omawiane były sprawy dotyczące wydatków budżetowych na opinie, ekspertyzy i analizy dla krajowej rady na 2014 r., zaproponowałam, aby z tej puli środków, tj. ponad 900 tys. zł, zostało przeprowadzone badanie zatytułowane ˝Analiza przyczyn bardzo niskiego udziału treści religijnych w ofercie naziemnej telewizji cyfrowej˝. Z pana wypowiedzi wynikało wówczas, że złoży pan na posiedzeniu krajowej rady wniosek o przeprowadzenie takiego badania i że zostanie on rozpatrzony ˝z całą życzliwością˝.

    W związku z tym, po pierwsze, pragnę zapytać o to, czy już pan złożył taki wniosek i z jaką reakcją pan się spotkał.

    Po drugie, pragnę zapytać o to, czy analizujecie państwo, jaki jest udział utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim w łącznym czasie nadawania utworów słowno-muzycznych w przypadku Radia Maryja w 2013 r. na tle innych rozgłośni.

    Po trzecie, zapytuję, czy mógłby pan podać osobistą wykładnię pojęcia ˝interes publiczny˝, ponieważ wśród zasad etycznych krajowej rady z dnia 24 czerwca 2004 r. widnieje (Dzwonek) respektowanie interesu publicznego jako pierwsza, naczelna zasada. Mówiąc wprost: Czy poprzez interes publiczny należy rozumieć pana zdaniem dobro Polski, czy też na przykład dobro Unii Europejskiej? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2014 roku.


61 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy