Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2085 i 2471).


Poseł Gabriela Masłowska:

    Dziękuję.

    Pani minister, zarówno w dotychczasowej, jak i w proponowanej wersji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zakłada się, że jednym z efektów kształcenia ma być określony zasób kompetencji społecznych.

    Chciałabym w tym kontekście zapytać panią minister o to, co należy rozumieć przez owe kompetencje społeczne. Proszę mi odpowiedzieć, czy wśród tych kompetencji społecznych znajdują się np. sprawiedliwość, roztropność, umiarkowanie, męstwo, czy do tego katalogu zaliczane są łagodność, wyrozumiałość. Inaczej stawiając pytanie: Jaki jest związek kompetencji społecznych, o których mowa w ustawie, z katalogiem cnót chrześcijańskich? Dlaczego o to pytam? Spotkałam się z poglądem, że propagowana jest obecnie przez Unię Europejską zasada: kompetencje zamiast cnót. Czy tego typu pogląd jest pani zdaniem prawdziwy, czy też nieprawdziwy? (Dzwonek)

    Przy okazji pragnę zapytać, czy spotkała się pani z pojęciem kompetencji obywatelskich propagowanych przez Unię Europejską i czy do tego katalogu kompetencji obywatelskich zalicza się patriotyzm. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2014 roku.


126 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy