Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2094 i 2459).


Poseł Brygida Kolenda-Łabuś:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, druk nr 2094, oraz sprawozdania komisji, druk nr 2459.

    Nie będę powtarzała tych argumentów, które przytoczyła przede mną pani sprawozdawca. Powiem tylko, że wprowadzona w 2009 r. zasada jednego okienka spotkała się jednak z pewnym rozczarowaniem, ponieważ regulacje te nie dość, że nie przyspieszyły tego momentu, kiedy przedsiębiorca składający wniosek o wpis mógł rozpocząć działalność, to jeszcze wydłużyły go ze względu na to, że sąd rejestrowy był tylko pośrednikiem w przekazywaniu dokumentów do poszczególnych organów administracji państwowej i jeżeli nawet wniosek do sądu był poprawny i kompletny, to sąd nie mógł dokonać wpisu z tego powodu, że musiał czekać na uzupełnienia, jeżeli były takie wymagania, w formularzach dotyczących innych organów państwowych. Myślę, że to przedłożenie rządowe daje teraz realną możliwość przyspieszenia procesu rejestrowania. Projektodawca wyliczył, że zostanie to przyspieszone o 17 dni.

    Pozytywy, jeżeli chodzi o to rozstrzygnięcie, widzimy w tym, co już zostało tutaj powiedziane. Chodzi o to, że został poszerzony krąg podmiotów, które mogą składać wnioski drogą elektroniczną. Niezwłocznie po dokonaniu wpisu zagwarantowane jest prowadzenie działalności. Myślę, że pozytywnym efektem, jeżeli chodzi o wprowadzenie tych przepisów, jest przede wszystkim brak konieczności powielania tych samych informacji w różnych formularzach składanych do różnych podmiotów. Pozytywnie oceniamy także zautomatyzowanie procedur nadawania numerów indentyfikacyjnych, co będzie się odbywało bez udziału podmiotu, który podlega wpisowi. Będzie to możliwe dzięki wymianie danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi Krajowego Rejestru Sądowego i organów administracji publicznej, zniesieniu obowiązku weryfikacji tych danych jako opatrzonych atrybutem autentyczności, a także opracowaniu wspólnego formularza. To daje realne szanse na wprowadzenie w życie skutków jednego okienka, jakich oczekujemy, jeżeli chodzi o pierwszą regulację. Ze względu na wrażliwość materii uważamy za uzasadnione sformułowanie wyjątku od zasady uznania danych objętych wpisem do KRS za dane wiążące dla rejestru dłużników niewypłacalnych. Z tego powodu, że dane w KRS są jawne i ogólnodostępne, konieczna wydaje nam się modyfikacja regulacji dotyczącej tajemnicy skarbowej. Chodzi o dane podmiotu przekazane z KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników.

    Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Wprowadzenie zasady samodzielnego działania państwa w miejsce dotychczasowego działania na wniosek przy ograniczeniu do minimum niezbędnych formalności postrzegamy jako instrument pozytywnego oddziaływania na warunki zakładania działalności gospodarczej. Projektowana ustawa zapewnia eliminację dotychczasowej długotrwałej i uciążliwej procedury zgłaszania danych w wielu organach administracji publicznej oraz budowanie nowoczesnej administracji publicznej z wykorzystaniem możliwości, jakie daje rozwój techniczny.

    Dlatego w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska wnoszę o uchwalenie projektu ustawy w treści przedstawionej w sprawozdaniu komisji, druk nr 2459. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2014 roku.


51 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku wraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o opiniodawczych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przedstawiona przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy