Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o:
  1) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 roku,
  2) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy
   (druki nr 1146, 1151 i 2464).


Poseł Sprawozdawca Waldy Dzikowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, druk nr 2464, o dwóch poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks wyborczy ze stycznia 2011 r., druki nr 1151 i 1146.

    Obie połączone komisje powołały podkomisję w celu przygotowania wspólnego sprawozdania dotyczącego projektów zawartych w obu drukach. Miałem przyjemność być przewodniczącym tej podkomisji. Odbyliśmy kilka spotkań. Skorzystaliśmy z ekspertyz, zasięgnęliśmy opinii ekspertów, toczyła się żywiołowa dyskusja, przedstawiciele klubów przedstawiali swoje stanowiska i następnie po tej debacie przystąpiliśmy do procedowania nad konkretnym projektem ustawy, a wiodący był poselski projekt klubu Platformy Obywatelskiej z druku nr 1151.

    Przypomnę tylko, że były dwa projekty poselskie. Ten wiodący, czyli zawarty w druku nr 1151, zakładał wprowadzenie tzw. suwaka do kwoty wcześniej uchwalonej, która znajduje się w Kodeksie wyborczym, czyli do kwoty 35% udziału konkretnej płci. Zakładał wprowadzenie między innymi tego, żeby w pierwszej dwójce była stosowana przemienność płci, w następnych dwójkach także. Nie było precyzyjnego zapisu suwakowego w tym projekcie.

    Jeżeli chodzi o projekt Twojego Ruchu, czyli ten z druku nr 1146, on z kolei zakładał naprzemienność płci aż do wyczerpania danej listy kandydatów. W toku prac naszej podkomisji zapisaliśmy, że naprzemienność płci będzie występowała do 10. miejsca na liście. Także w art. 2 przedstawiliśmy, co wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, że tego zapisu po ewentualnym uchwaleniu projektu ustawy - co rekomenduję państwu - nie będzie się stosowało do wyborów uzupełniających przedterminowych, ale także w kadencji następującej po tej kadencji w wyborach samorządowych. To wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który przedstawił w swoim orzeczeniu, że musi być minimum półroczne vacatio legis do chwili zarządzenia danych wyborów. Przedstawione zostało to połączonym komisjom. Komisje bez uwag przyjęły sprawozdanie podkomisji. Rekomenduję Wysokiej Izbie przyjęcie tego. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Waldy Dzikowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2014 roku.


73 wyświetleń

Zobacz także: