Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 2114)
- uzasadnia poseł Elżbieta Witek.


5 wyświetleńZobacz także:


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli kształcenia uczniów z...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat organizacji i dostosowania form i...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w roku 2011...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Zapoznanie się z Informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2012 oraz Uwagami o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Rozpatrzenie informacji na temat obecnego stanu i kierunków rozwoju sportu osób z...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Zaopiniowanie wniosku w sprawie powołania na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka (druk nr 1494).

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Pracy i...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Zapoznanie się z Informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 oraz Uwagami o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Zapoznanie się z Informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz uwagami o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy