Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

19 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 2392).


Poseł Krystyna Skowrońska:

    Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska chciałabym przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, druk sejmowy nr 2392.

    Według tego projektu, o czym mówił pan minister, banki będą mogły przyznawać kredyty w zamian za nieruchomości. Każdy będzie mógł otrzymać tego rodzaju kredyt w zamian za nieruchomość, to jest za mieszkanie, dom, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Jest to odmienna i nowa oferta w porównaniu do oferty, która funkcjonuje na rynku. Umożliwia ona osobie w każdym wieku zaciągnięcie kredytu, którego zabezpieczeniem będzie nieruchomość. Nieruchomość będzie wyszacowana. Projekt ustawy nie wskazuje, po której ze stron, czy to kredytodawcy, czy to kredytobiorcy, będzie leżał taki obowiązek. Tutaj pojawia się jedna wątpliwość, panie ministrze. Projekt jest dobry, ale sprawa wyceny nieruchomości to materia, której nie możemy uregulować w samym projekcie, bo na rynku pojawiają się różne wyceny nieruchomości. Jeżeli wyceny dokonuje dwóch biegłych, to mogą być rozbieżności. Ważne, żebyśmy podczas rozsądnej dyskusji również podnosili ten temat.

    Mówimy o tym, jakie podmioty będą udzielać odwróconego kredytu hipotecznego. Będą go udzielać banki i instytucje nadzorowane. To wskazuje na model, w którym chodzi o bezpieczeństwo. Bezpiecznych elementów umowy jest znacznie więcej, np. termin odstąpienia od umowy kredytowej i termin możliwości wypowiedzenia. Nie wymaga się zdolności kredytowej, czyli własnego majątku związanego ze spłatą, a jedynym zabezpieczeniem jest wyceniona nieruchomość. W tym zakresie obowiązek utrzymywania w należytym stanie czy obowiązek niepowodowania obniżenia wartości majątku jest rzeczą równie istotną.

    To, co jest najważniejsze, to obowiązek informacyjny. Wiele razy skupialiśmy się na tym temacie. Unia Europejska, Komisja Europejska i nasz parlament wskazują poważny obowiązek informacyjny o dużym zakresie. Po stronie kredytodawcy istnieje obowiązek dokładnego wskazania, pokazania na ile to będzie wycenione, jaka będzie możliwość wypłacania - czy w ratach, czy w jednorazowej wypłacie, możliwości porównywania różnych ofert. To są elementy, które sprawiają, że nowy produkt nadzorowany ma być produktem bezpiecznym dla kredytobiorcy. Wskazuje się również, że w momencie śmierci osoby, która takie zobowiązanie zaciągnęła, kwota, która pozostanie po wypłaceniu kredytu, będzie do dyspozycji spadkobierców. Daje się też spadkobiercom możliwość spłaty tego kredytu i przejęcia na własność nieruchomości. Rozwiązanie jest dobre. Myślę, że w czasie prac komisji finansów zestawimy to rozwiązanie z rozwiązaniem, które zaproponowano w projekcie poselskim złożonym przez klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej, i będziemy rozmawiać o tych wszystkich ważnych zagadnieniach, o bezpieczeństwie zastawiania własnej nieruchomości, o określonych świadczeniach, w tym wypadku o odwróconym kredycie hipotecznym.

    To jest odmienne rozwiązanie i od tego momentu wszyscy powinniśmy informować, że dzisiejsze świadczenia, które są quasi-rentą dożywotnią, realizowane przez inne podmioty wiążą się z przeniesieniem prawa własności w momencie zawarcia umowy, zatem po stronie tego, kto takie świadczenie otrzymuje, powodują bardzo wiele ryzyk i stwarzają możliwość deformacji, nieprawidłowości i nadużyć w tym zakresie. Zarówno Komisja Nadzoru Finansowego, jak i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów powinny w sposób szczególny współpracować z parlamentem, żeby przygotować jak najlepsze, najbezpieczniejsze rozwiązanie dla klienta. (Dzwonek)

    Pozostała sprawa renty dożywotniej. Myślę, że o tym będziemy jeszcze rozmawiać, bo takiego uregulowania ten projekt nie zawiera, ale przedstawione dzisiaj rozwiązanie będzie dawać szansę porównania ofert i bezpiecznego zaciągnięcia odwróconego kredytu hipotecznego pod nieruchomość. Likwidujemy zatem to, co na tym rynku dzisiaj jest patologiczne.

    W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska jestem za skierowaniem tego projektu do dalszych prac. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 06 czerwca 2014 roku.


186 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy