Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (druk nr 2296).


Poseł Józef Zych:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Pośle!

    Wicemarszałek Jerzy Wenderlich:

    Panie pośle Zbrzyzny, pan marszałek odnosi się do pana.

    Poseł Józef Zych:

    Otóż ja, odnosząc się do opinii Sądu Najwyższego, pokazywałem te punkty, z którymi się nie zgadzamy, nie do całej opinii, bo ta opinia podnosi pewne okoliczności, na które warto zwrócić uwagę. Chciałbym przy okazji podkreślić jedną rzecz, jeżeli wolno. Panowie, pan poseł Zbrzyzny i pan poruszyliście temat związany z pana pytaniem, gdzie można napisać na ten temat pracę doktorską. Bo jeżeli chodzi o pierwszy problem, jaki został poruszony, dotyczący naszych pracowników, czyli poselskich, to w art. 25 jest wymieniona jedna z umów na czas wykonania określonej pracy. Zastanawiano się, bo to jest element umowy o pracę na czas określony, dlaczego ustawodawca wymienił jeszcze jeden rodzaj. Otóż można by zaryzykować twierdzenie, i to zasadne, że na czas obsługi biura poselskiego, czyli obsługi posła. To jest pierwsza rzecz.

    Druga rzecz - można przez wypowiedzenie. Trzecia - gdybyśmy przyjęli to wyłączenie, o którym mowa, że w razie zastępstwa, to mamy kolejny przykład wyłączenia, że są takie sytuacje, w których zawiera się umowę, tak jak my zawieramy umowę na czas kadencji. Natomiast w momencie przyjęcia takiego rozwiązania sytuacja stałaby się skomplikowana, bo według przepisów przejściowych zastosowanie musiałyby mieć przepisy obowiązujące dzisiaj, czyli w dniu wejścia w życie.

    Panie marszałku, sądzę, że pan poseł ma coś ważnego do powiedzenia. Bardzo proszę, żeby pan marszałek na to zezwolił. (Oklaski)Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 05 czerwca 2014 roku.


61 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy