Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

19 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2374).


Poseł Gabriela Masłowska:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Mam pytanie do wnioskodawców. Jeżeli koalicja PO-PSL chce przeciwdziałać prywatyzacji lasów państwowych, to dlaczego rząd tejże koalicji nie przystąpił do renegocjacji traktatu akcesyjnego w kwestii wprowadzenia wolnego obrotu ziemią od 1 maja 2016 r.? Przecież tego typu renegocjacji dokonuje się w różnych sprawach i nie potrzeba do tego zgody wszystkich państw. Dlaczego nic w tej sprawie nie zrobiliście? Mamy już niewiele czasu, a dopiero to zabezpieczyłoby lasy przed prywatyzacją, w tym także przed sprzedażą w obce ręce.

    Kolejna kwestia. Nie zgodziliście się państwo na to, aby państwowe lasy włączyć w system pochłaniania CO2, na czym Polska mogłaby zarabiać. Zamiast tego zgodziliście się państwo na wtłaczanie CO2 pod ziemię, za co jeszcze trzeba płacić. Natomiast w ustawie o systemie zarządzania emisjami przyjęliście państwo, że w ramach tzw. wspólnych przedsięwzięć obcokrajowcy czy obce firmy mogą kupować prawa pochłaniania CO2 od prywatnych właścicieli lasów państwowych. Ten proceder się odbywa, o czym świadczą przedłożone akty notarialne. Obcokrajowiec nabywa prawa pochłaniania od prywatnego właściciela lasu w Polsce za grosze, w tej chwili podobno za 3 zł. (Dzwonek) Sprzedaje je w Unii Europejskiej za 5,5 euro, czyli za blisko 20 zł, a ta cena prawdopodobnie do końca roku wzrośnie do 20 euro. Tymczasem Polakom tego robić nie wolno, nie można im wykorzystywać lasów do pochłaniania CO2. Tak więc, proszę państwa...

    Wicemarszałek Jerzy Wenderlich:

    Już dziękuję bardzo, pani poseł.

    Poseł Gabriela Masłowska:

    ...dlaczego prowadzicie tak destrukcyjną politykę wobec Lasów Państwowych?

    Wicemarszałek Jerzy Wenderlich:

    Pan poseł Jan Warzecha, Prawo i Sprawiedliwość.

    Czy jest pan poseł Jan Warzecha?

    Bardzo proszę pana posła Jana Warzechę.

    Poseł Gabriela Masłowska:

    Jaka jest skala tego zjawiska, o którym przed chwilą mówiłam? Czy ktoś to monitoruje? Dziękuję.Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 29 maja 2014 roku.


100 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy