Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (druki nr 2390 i 2412).


Poseł Mirosław Pluta:

    Dziękuję, panie marszałku.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo krótkie pytanie. Mój przedmówca sporo już powiedział. Wobec tego zapytam tylko o to, o co pytają przedsiębiorcy. Czy czas powstania tego projektu ustawy był czasem optymalnym? Czy to, co do nas należy, zrobiliśmy w najkrótszym czasie? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 28 maja 2014 roku.


74 wyświetleń

Zobacz także: