Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o prawach konsumenta.


Poseł Tadeusz Aziewicz:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Komisja Gospodarki w trakcie swoich prac doceniła szlachetną intencję pana posła, który zabiega o interesy konsumentów, natomiast negatywnie oceniła konkretną propozycję przedstawioną przez pana posła. Akurat po rozważeniu wszystkich skutków proponowanej przez pana posła regulacji stwierdziliśmy, że spowoduje ona więcej problemów, spowoduje nowe problemy, a nie rozwiąże do końca tego problemu, z powodu którego została zgłoszona. W mojej ocenie problem, o którym mówił pan poseł, można rozwiązać poprzez skuteczną egzekucję niekorzystnych dla konsumentów klauzul umownych. Wydaje mi się, że to jest właściwy kierunek, nad tym powinien pracować Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Tadeusz Aziewicz - Wystąpienie z dnia 09 maja 2014 roku.


125 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Tadeusz Aziewicz - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Aziewicz - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Aziewicz - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Aziewicz - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy