Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (druki nr 2123 i 2281).


Poseł Wojciech Penkalski:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wcześniej nie mogłem się odnieść i złożyć wniosku formalnego. To, co dzisiaj zaobserwowałem, to jest typowy skandal. Nie wiem, czy poseł sprawozdawca, który powinien być o godz. 18.30, kupował bilet do Watykanu czy szykował się do jakiejś wizyty w telewizji, w każdym razie nie zgadzam się w imieniu mojego klubu z takim procedowaniem i z takim porządkiem, przestawianiem, jak również z uniemożliwieniem pozostałym posłom, z innych klubów, wyrażenia stanowiska w imieniu klubu.

    Panie pośle Adamie Szejnfeld, być może za dużo czasu pan tutaj spędził i czas opuścić te mury, gmach sejmowy i wrócić. Dziękuję.

    (Poseł Adam Szejnfeld: A pan za krótko. To jest dowód na to, że pan za krótko.)

    Jesteśmy jako Twój Ruch za tym - dwie kadencje i do domu, kozy paść.

    (Głos z sali: I do domu.)Poseł Wojciech Penkalski - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2014 roku.


122 wyświetleń